Ratingový model 4

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie:ano
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 1
  • Velikost výběru: 500
  • Počet defaultů: 50
  • AUC: 0.8773
  • IE: 0.3085
  • IER: 0.3495

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5713 1.0000 50 36 0.7200 0.5955 0.8445 0.6000 0.8400 0.7252 0.5895 0.8305
2 0.1961 0.5713 65 6 0.0923 0.0219 0.1627 0.0308 0.1692 0.0932 0.0308 0.1692
3 0.0701 0.1961 65 5 0.0769 0.0121 0.1417 0.0154 0.1538 0.0802 0.0227 0.1385
4 0.0373 0.0701 64 2 0.0313 −0.0114 0.0739 0.0000 0.0781 0.0350 0.0000 0.0781
5 0.0164 0.0373 64 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
6 0.0061 0.0164 64 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
7 0.0024 0.0061 64 1 0.0156 −0.0148 0.0460 0.0000 0.0469 0.0156 0.0000 0.0469
8 0.0000 0.0024 64 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
61 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0103 −0.0329 0.0535 0.0181 0.0006 0.1101
62 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0108 −0.0421 0.0637 0.0265 0.0004 0.1703
63 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0404 −0.1005 0.1814 0.0371 0.0011 0.1321
64 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.7746 0.4503 1.0989 0.6301 0.0848 0.9364
65 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.1235 −0.0258 0.2728 0.4428 0.0213 0.9534
66 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8317 0.6463 1.0172 0.8524 0.4133 0.9761
67 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.1272 −0.0445 0.2990 0.1570 0.0049 0.6503
68 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0078 −0.0215 0.0371 0.0167 0.0008 0.0712
69 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.4934 −0.3445 1.3312 0.3356 0.0313 0.7763
70 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0397 −0.0518 0.1311 0.0228 0.0010 0.0948
71 Nový úvěr č. 1 0.8509 0.7055 0.9964 0.7893 0.0967 0.9800
72 Nový úvěr č. 2 0.0242 −0.0154 0.0638 0.0543 0.0006 0.4151
73 Nový úvěr č. 3 0.2283 −0.2918 0.7484 0.4026 0.0373 0.8841
74 Nový úvěr č. 4 0.0140 −0.0314 0.0595 0.0135 0.0005 0.0659
75 Nový úvěr č. 5 0.0339 −0.0739 0.1417 0.0142 0.0003 0.0724
76 Nový úvěr č. 6 0.0225 −0.2427 0.2878 0.1063 0.0005 0.7689
77 Nový úvěr č. 7 0.0022 −0.0017 0.0061 0.0244 0.0000 0.3256
78 Nový úvěr č. 8 0.0037 −0.0070 0.0143 0.0160 0.0002 0.1109
79 Nový úvěr č. 9 0.7639 0.5367 0.9911 0.7768 0.1772 0.9826
80 Nový úvěr č. 10 0.0037 −0.0092 0.0166 0.0191 0.0001 0.1159

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
10 1 250 24 0.2719 0.6272
11 1 500 48 0.2739 0.6272
12 1 1000 100 0.2940 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
16 4 16 1 4000 347
2 1 4 1 500 48
3 2 4 1 500 48
17 3 4 1 2000 191

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 1.2210
in1->h1 −2.2516
in2->h1 −0.9570
in3->h1 −0.6745
in4->h1 −1.6070
in5->h1 −0.8474
in6->h1 0.4984
in7->h1 −0.1426
in8->h1 1.2328
in0->h2 1.0083
in1->h2 −2.0467
in2->h2 0.9896
in3->h2 −0.9314
in4->h2 2.9857
in5->h2 0.3177
in6->h2 −0.9381
in7->h2 −0.0813
in8->h2 0.4605
in0->h3 −1.9718
in1->h3 −0.1961
in2->h3 0.8808
in3->h3 −0.8917
in4->h3 −1.6812
in5->h3 0.0960
in6->h3 0.9531
in7->h3 −2.1413
in8->h3 −1.4223
h0->out 1.8328
h1->out −4.0741
h2->out −3.8335
h3->out −3.1345

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8