Ratingový model 2

Všeobecné informace

  • Typ modelu: logit
  • Výběr: 1
  • Velikost výběru: 500
  • Počet defaultů: 50
  • AUC: 0.8676
  • IE: 0.3074
  • IER: 0.3448

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.6205 1.0000 50 32 0.6400 0.5070 0.7730 0.5000 0.7600 0.6266 0.4695 0.7705
2 0.2090 0.6205 65 9 0.1385 0.0545 0.2224 0.0615 0.2308 0.1457 0.0615 0.2308
3 0.0650 0.2090 65 2 0.0308 −0.0112 0.0728 0.0000 0.0769 0.0285 0.0000 0.0615
4 0.0373 0.0650 64 3 0.0469 −0.0049 0.0987 0.0000 0.1094 0.0489 0.0000 0.1020
5 0.0227 0.0373 64 1 0.0156 −0.0148 0.0460 0.0000 0.0469 0.0147 0.0000 0.0469
6 0.0109 0.0227 64 2 0.0313 −0.0114 0.0739 0.0000 0.0781 0.0355 0.0000 0.0781
7 0.0038 0.0109 64 1 0.0156 −0.0148 0.0460 0.0000 0.0469 0.0159 0.0000 0.0469
8 0.0000 0.0038 64 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
21 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0163 −0.0103 0.0429 0.0203 0.0032 0.0641
22 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0097 −0.0116 0.0310 0.0155 0.0010 0.0658
23 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0245 −0.0060 0.0550 0.0245 0.0026 0.0752
24 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.5788 0.2660 0.8915 0.5632 0.2526 0.8815
25 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7993 0.5487 1.0498 0.7612 0.3154 0.9458
26 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8625 0.7318 0.9933 0.8681 0.6932 0.9641
27 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.2334 −0.0248 0.4915 0.2576 0.0700 0.5962
28 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0419 −0.0127 0.0964 0.0403 0.0037 0.0992
29 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.2680 0.0687 0.4674 0.3019 0.0960 0.5675
30 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0326 0.0007 0.0645 0.0326 0.0066 0.0756
31 Nový úvěr č. 1 0.8990 0.6948 1.1031 0.8478 0.4245 0.9923
32 Nový úvěr č. 2 0.0030 −0.0045 0.0104 0.0067 0.0001 0.0312
33 Nový úvěr č. 3 0.4592 0.2204 0.6979 0.4649 0.2111 0.7525
34 Nový úvěr č. 4 0.0192 0.0006 0.0377 0.0184 0.0038 0.0450
35 Nový úvěr č. 5 0.0129 −0.0066 0.0323 0.0130 0.0006 0.0454
36 Nový úvěr č. 6 0.0570 −0.2536 0.3675 0.2850 0.0008 0.9950
37 Nový úvěr č. 7 0.0005 −0.0012 0.0023 0.0015 0.0000 0.0090
38 Nový úvěr č. 8 0.0073 −0.0065 0.0211 0.0080 0.0003 0.0315
39 Nový úvěr č. 9 0.8978 0.7645 1.0311 0.8869 0.7004 0.9725
40 Nový úvěr č. 10 0.0042 −0.0080 0.0164 0.0065 0.0000 0.0425

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
4 1 250 24 0.3876 0.2700
5 1 500 48 0.3695 0.6272
6 1 1000 100 0.3657 0.9639

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
3 2 4 1 500 48
14 2 14 1 4000 347
1 1 2 1 500 48

Váhy

Popis Hodnota
−8.3243
1 0.2699
2 −0.0598
3 0.8129
4 0.1516
5 0.2585
6 −0.4360
7 0.2778
8 −1.7047

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8