Ratingový model 14

Všeobecné informace

  • Typ modelu: logit
  • Výběr: 1
  • Velikost výběru: 5000
  • Počet defaultů: 471
  • AUC: 0.8336
  • IE: 0.3306
  • IER: 0.2653

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5635 1.0000 471 251 0.5329 0.4879 0.5780 0.4883 0.5775 0.5330 0.4882 0.5765
2 0.2112 0.5635 647 87 0.1345 0.1082 0.1608 0.1082 0.1607 0.1338 0.1113 0.1577
3 0.0781 0.2112 647 40 0.0618 0.0433 0.0804 0.0433 0.0804 0.0635 0.0464 0.0820
4 0.0460 0.0781 647 27 0.0417 0.0263 0.0571 0.0263 0.0572 0.0412 0.0278 0.0534
5 0.0336 0.0460 647 30 0.0464 0.0302 0.0626 0.0309 0.0634 0.0466 0.0301 0.0642
6 0.0205 0.0336 647 18 0.0278 0.0151 0.0405 0.0155 0.0417 0.0286 0.0169 0.0433
7 0.0114 0.0205 647 13 0.0201 0.0093 0.0309 0.0108 0.0309 0.0205 0.0108 0.0348
8 0.0000 0.0114 647 5 0.0077 0.0010 0.0145 0.0015 0.0155 0.0077 0.0031 0.0139

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
261 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0332 0.0188 0.0475 0.0329 0.0215 0.0506
262 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0276 0.0112 0.0440 0.0277 0.0157 0.0497
263 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0369 0.0228 0.0510 0.0377 0.0256 0.0530
264 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.5982 0.5081 0.6882 0.5966 0.5028 0.6757
265 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.6054 0.5025 0.7083 0.6007 0.5079 0.7116
266 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.7401 0.6845 0.7956 0.7401 0.6886 0.7906
267 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.1865 0.1220 0.2511 0.1913 0.1368 0.2556
268 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0782 0.0583 0.0980 0.0782 0.0646 0.0976
269 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1430 0.1098 0.1763 0.1439 0.1165 0.1774
270 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0357 0.0259 0.0455 0.0350 0.0257 0.0444
271 Nový úvěr č. 1 0.8463 0.7721 0.9204 0.8444 0.7630 0.8981
272 Nový úvěr č. 2 0.0089 0.0028 0.0150 0.0094 0.0044 0.0157
273 Nový úvěr č. 3 0.3186 0.2560 0.3812 0.3164 0.2582 0.3821
274 Nový úvěr č. 4 0.0240 0.0179 0.0301 0.0236 0.0180 0.0304
275 Nový úvěr č. 5 0.0255 0.0153 0.0357 0.0264 0.0192 0.0397
276 Nový úvěr č. 6 0.0090 −0.0001 0.0181 0.0094 0.0040 0.0176
277 Nový úvěr č. 7 0.0008 0.0000 0.0016 0.0009 0.0004 0.0020
278 Nový úvěr č. 8 0.0183 0.0089 0.0278 0.0185 0.0114 0.0284
279 Nový úvěr č. 9 0.8286 0.7711 0.8862 0.8255 0.7684 0.8793
280 Nový úvěr č. 10 0.0225 0.0081 0.0368 0.0234 0.0126 0.0426

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
40 1 2500 235 0.4079 0.6601
41 1 5000 423 0.3735 0.9801
42 1 10000 889 0.3957 0.9801

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
12 14 16 1 5000 423
14 2 14 1 4000 347
10 13 14 1 5000 423

Váhy

Popis Hodnota
−5.9791
1 0.2571
2 0.0822
3 −0.4511
4 −0.1178
5 −0.0691
6 −0.0949
7 0.1446
8 −1.1337

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8