Ratingový model 16

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie:ano
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 1
  • Velikost výběru: 5000
  • Počet defaultů: 471
  • AUC: 0.8295
  • IE: 0.3322
  • IER: 0.2599

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5524 1.0000 471 255 0.5414 0.4964 0.5864 0.4968 0.5860 0.5438 0.5031 0.5829
2 0.1443 0.5524 647 86 0.1329 0.1068 0.1591 0.1066 0.1592 0.1329 0.1136 0.1546
3 0.0674 0.1443 647 49 0.0757 0.0553 0.0961 0.0556 0.0974 0.0761 0.0587 0.0966
4 0.0440 0.0674 647 21 0.0325 0.0188 0.0461 0.0201 0.0464 0.0321 0.0216 0.0464
5 0.0345 0.0440 647 22 0.0340 0.0200 0.0480 0.0201 0.0479 0.0325 0.0170 0.0464
6 0.0276 0.0345 647 20 0.0309 0.0176 0.0442 0.0185 0.0448 0.0312 0.0185 0.0456
7 0.0193 0.0276 647 14 0.0216 0.0104 0.0328 0.0108 0.0340 0.0226 0.0139 0.0348
8 0.0000 0.0193 647 4 0.0062 0.0001 0.0122 0.0015 0.0124 0.0065 0.0007 0.0124

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
301 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0339 0.0203 0.0475 0.0380 0.0163 0.0938
302 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0328 0.0172 0.0483 0.0408 0.0083 0.1084
303 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0599 0.0172 0.1027 0.0777 0.0361 0.1253
304 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.6702 0.0409 1.2996 0.7427 0.5090 0.8936
305 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7638 0.2174 1.3103 0.7275 0.4403 0.8973
306 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8489 0.5038 1.1939 0.8612 0.7726 0.9243
307 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.1189 0.0460 0.1918 0.1262 0.0365 0.2676
308 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0515 0.0219 0.0812 0.0480 0.0156 0.0983
309 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1188 0.0299 0.2078 0.1134 0.0446 0.2149
310 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0562 0.0204 0.0920 0.0469 0.0212 0.0801
311 Nový úvěr č. 1 0.9337 0.8583 1.0092 0.7056 0.1087 0.9749
312 Nový úvěr č. 2 0.0491 0.0350 0.0631 0.0594 0.0027 0.1825
313 Nový úvěr č. 3 0.4480 −0.1118 1.0078 0.4508 0.1277 0.7946
314 Nový úvěr č. 4 0.0470 0.0135 0.0805 0.0421 0.0105 0.0710
315 Nový úvěr č. 5 0.0320 0.0163 0.0478 0.0214 0.0009 0.0747
316 Nový úvěr č. 6 0.0331 0.0178 0.0484 0.1087 0.0043 0.8075
317 Nový úvěr č. 7 0.0132 −0.0005 0.0269 0.0476 0.0008 0.1529
318 Nový úvěr č. 8 0.0457 −0.0122 0.1036 0.0607 0.0117 0.1243
319 Nový úvěr č. 9 0.9245 0.8320 1.0170 0.9152 0.8377 0.9708
320 Nový úvěr č. 10 0.0442 −0.0297 0.1181 0.0776 0.0042 0.2174

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
46 1 2500 235 0.4172 0.2700
47 1 5000 423 0.3824 0.6601
48 1 10000 889 0.4018 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
16 4 16 1 4000 347
11 13 16 1 5000 423
12 14 16 1 5000 423
20 15 16 1 2000 191

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 4.9486
in1->h1 −4.0768
in2->h1 0.1254
in3->h1 0.5093
in4->h1 0.0288
in5->h1 0.1129
in6->h1 −0.1483
in7->h1 −0.1167
in8->h1 1.8647
in0->h2 0.7789
in1->h2 −0.8838
in2->h2 −0.9000
in3->h2 −0.0631
in4->h2 −0.0122
in5->h2 −0.7617
in6->h2 0.6919
in7->h2 −1.0833
in8->h2 −0.8310
in0->h3 −1.6197
in1->h3 −1.2500
in2->h3 0.4356
in3->h3 −0.4778
in4->h3 0.2624
in5->h3 0.7694
in6->h3 −0.0894
in7->h3 0.7319
in8->h3 0.7800
h0->out 2.9138
h1->out −4.4380
h2->out −1.8747
h3->out −2.3713

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8