Ratingový model 15

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie:ne
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 1
  • Velikost výběru: 5000
  • Počet defaultů: 471
  • AUC: 0.8338
  • IE: 0.3284
  • IER: 0.2700

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5663 1.0000 471 260 0.5520 0.5071 0.5969 0.5074 0.5966 0.5522 0.5117 0.5925
2 0.1588 0.5663 647 87 0.1345 0.1082 0.1608 0.1082 0.1607 0.1345 0.1120 0.1585
3 0.0682 0.1588 647 39 0.0603 0.0419 0.0786 0.0433 0.0788 0.0610 0.0394 0.0843
4 0.0411 0.0682 647 24 0.0371 0.0225 0.0517 0.0232 0.0526 0.0371 0.0247 0.0510
5 0.0316 0.0411 647 22 0.0340 0.0200 0.0480 0.0201 0.0479 0.0341 0.0232 0.0464
6 0.0255 0.0316 647 13 0.0201 0.0093 0.0309 0.0108 0.0309 0.0200 0.0108 0.0294
7 0.0191 0.0255 647 18 0.0278 0.0151 0.0405 0.0155 0.0417 0.0290 0.0170 0.0379
8 0.0000 0.0191 647 8 0.0124 0.0038 0.0209 0.0046 0.0216 0.0121 0.0038 0.0201

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
281 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
282 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
283 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0684 −0.0004 0.1372 0.0624 0.0229 0.1167
284 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.7165 0.0731 1.3598 0.7174 0.5247 0.8509
285 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7558 0.4739 1.0377 0.7155 0.5497 0.8695
286 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8520 0.6233 1.0807 0.8678 0.7828 0.9419
287 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
288 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
289 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1253 −0.1185 0.3691 0.1255 0.0578 0.2179
290 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0462 −0.0370 0.1295 0.0388 0.0147 0.0684
291 Nový úvěr č. 1 0.8916 0.6224 1.1608 0.7904 0.2683 0.9579
292 Nový úvěr č. 2 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
293 Nový úvěr č. 3 0.4853 −0.0959 1.0666 0.4366 0.2188 0.7083
294 Nový úvěr č. 4 0.0440 −0.0637 0.1517 0.0310 0.0055 0.0606
295 Nový úvěr č. 5 0.0282 −0.0144 0.0709 0.0248 0.0026 0.0630
296 Nový úvěr č. 6 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
297 Nový úvěr č. 7 0.0304 −0.1161 0.1769 0.0361 0.0037 0.1102
298 Nový úvěr č. 8 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
299 Nový úvěr č. 9 0.9063 0.7587 1.0540 0.8983 0.7663 0.9590
300 Nový úvěr č. 10 0.0754 −0.2046 0.3554 0.0688 0.0065 0.1858

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
43 1 2500 235 0.4227 0.6601
44 1 5000 423 0.3829 0.6272
45 1 10000 889 0.4029 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
20 15 16 1 2000 191
15 3 15 1 4000 347

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 −0.8232
in1->h1 0.6019
in2->h1 0.8909
in3->h1 −0.0175
in4->h1 0.2367
in5->h1 0.4164
in6->h1 −0.5043
in7->h1 0.5539
in8->h1 0.9174
in0->h2 0.7445
in1->h2 0.3053
in2->h2 −1.0398
in3->h2 0.6156
in4->h2 −0.6148
in5->h2 −1.5280
in6->h2 −0.6640
in7->h2 −0.6351
in8->h2 −0.5937
in0->h3 3.6118
in1->h3 −3.1744
in2->h3 0.0424
in3->h3 0.3061
in4->h3 0.0084
in5->h3 −0.0759
in6->h3 −0.2275
in7->h3 −0.1309
in8->h3 1.5587
h0->out −0.2768
h1->out 2.3248
h2->out 1.2837
h3->out −4.7288

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8