Ratingový model 3

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie:ne
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 1
  • Velikost výběru: 500
  • Počet defaultů: 50
  • AUC: 0.8692
  • IE: 0.3292
  • IER: 0.3064

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5567 1.0000 50 33 0.6600 0.5287 0.7913 0.5200 0.7800 0.6640 0.5295 0.7810
2 0.2136 0.5567 65 9 0.1385 0.0545 0.2224 0.0615 0.2308 0.1323 0.0535 0.2081
3 0.0785 0.2136 65 1 0.0154 −0.0145 0.0453 0.0000 0.0462 0.0129 0.0000 0.0542
4 0.0460 0.0785 64 2 0.0313 −0.0114 0.0739 0.0000 0.0781 0.0295 0.0000 0.0781
5 0.0313 0.0460 64 2 0.0313 −0.0114 0.0739 0.0000 0.0781 0.0297 0.0000 0.0625
6 0.0175 0.0313 64 2 0.0313 −0.0114 0.0739 0.0000 0.0781 0.0273 0.0000 0.0707
7 0.0084 0.0175 64 1 0.0156 −0.0148 0.0460 0.0000 0.0469 0.0155 0.0000 0.0469
8 0.0000 0.0084 64 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
41 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0514 −0.1249 0.2276 0.0449 0.0055 0.1259
42 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0447 −0.1028 0.1923 0.0477 0.0049 0.1543
43 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0273 −0.0568 0.1115 0.0391 0.0068 0.1323
44 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.5819 −0.5216 1.6854 0.5444 0.1796 0.8178
45 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.3261 −0.3608 1.0131 0.4638 0.0867 0.8473
46 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.7638 0.3481 1.1796 0.7880 0.5739 0.8788
47 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.2752 −0.6551 1.2054 0.2253 0.0684 0.5096
48 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0468 −0.0844 0.1780 0.0374 0.0106 0.0799
49 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.2675 −0.6382 1.1732 0.2621 0.0929 0.5594
50 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0414 −0.1061 0.1888 0.0432 0.0166 0.1045
51 Nový úvěr č. 1 0.8065 0.4933 1.1197 0.7667 0.3755 0.8963
52 Nový úvěr č. 2 0.0382 −0.0929 0.1693 0.0414 0.0025 0.1414
53 Nový úvěr č. 3 0.3542 −0.2069 0.9153 0.4028 0.1892 0.6845
54 Nový úvěr č. 4 0.0217 −0.0628 0.1063 0.0249 0.0083 0.0609
55 Nový úvěr č. 5 0.0257 −0.0732 0.1247 0.0265 0.0037 0.0891
56 Nový úvěr č. 6 0.0708 −0.3567 0.4983 0.0854 0.0132 0.3285
57 Nový úvěr č. 7 0.0034 −0.0127 0.0195 0.0089 0.0005 0.0352
58 Nový úvěr č. 8 0.0119 −0.0500 0.0737 0.0258 0.0024 0.0883
59 Nový úvěr č. 9 0.8076 0.5619 1.0533 0.7814 0.4101 0.9013
60 Nový úvěr č. 10 0.0073 −0.0220 0.0366 0.0175 0.0018 0.0797

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
7 1 250 24 0.2571 0.6272
8 1 500 48 0.2739 0.6601
9 1 1000 100 0.3081 0.6272

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
17 3 4 1 2000 191
15 3 15 1 4000 347

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 1.0783
in1->h1 −1.3304
in2->h1 −0.9249
in3->h1 −0.3898
in4->h1 −0.6775
in5->h1 −0.6588
in6->h1 0.2834
in7->h1 −0.6923
in8->h1 0.2262
in0->h2 1.1624
in1->h2 −1.4709
in2->h2 0.3487
in3->h2 −0.4270
in4->h2 −0.6986
in5->h2 −0.3808
in6->h2 0.3657
in7->h2 0.1016
in8->h2 0.7528
in0->h3 0.6470
in1->h3 −1.4250
in2->h3 0.5006
in3->h3 −0.5379
in4->h3 1.7341
in5->h3 0.4066
in6->h3 −0.7437
in7->h3 0.0352
in8->h3 0.2762
h0->out 1.8297
h1->out −2.7444
h2->out −2.4026
h3->out −2.7096

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8