Srovnání ratingových modelů 2

Všeobecné informace

 • První model: 1
 • Druhý model: 4
 • Výběr: 1
 • Velikost výběru: 500
 • Počet defaultů: 48

Diskriminační schopnost modelu

Rozdíl AUC

 • Hodnota: −0.0205
 • Bootstrap – průměr: −0.0205
 • Bootstrap – dolní limit: −0.0537
 • Bootstrap – horní limit: 0.0088

Informace poskytovaná modelem

IER

 • Hodnota (1): 0.0910
 • Bootstrap – průměr (1): 0.1379
 • Bootstrap – dolní limit (1): 0.0887
 • Bootstrap – horní limit (1): 0.2050
 • Hodnota (2): 0.0662
 • Bootstrap – průměr (2): 0.1154
 • Bootstrap – dolní limit (2):0.0712
 • Bootstrap – horní limit (2): 0.1984