Ratingový model 35

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie:ne
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 2
  • Velikost výběru: 500
  • Počet defaultů: 49
  • AUC: 0.8291
  • IE: 0.3455
  • IER: 0.2607

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5476 1.0000 49 31 0.6327 0.4977 0.7676 0.4898 0.7551 0.6316 0.4791 0.7551
2 0.2098 0.5476 65 6 0.0923 0.0219 0.1627 0.0308 0.1692 0.0949 0.0308 0.1773
3 0.0720 0.2098 65 3 0.0462 −0.0049 0.0972 0.0000 0.1077 0.0472 0.0154 0.1077
4 0.0453 0.0720 65 3 0.0462 −0.0049 0.0972 0.0000 0.1077 0.0455 0.0000 0.0923
5 0.0319 0.0453 64 1 0.0156 −0.0148 0.0460 0.0000 0.0469 0.0145 0.0000 0.0469
6 0.0218 0.0319 64 3 0.0469 −0.0049 0.0987 0.0000 0.1094 0.0413 0.0000 0.0938
7 0.0138 0.0218 64 2 0.0313 −0.0114 0.0739 0.0000 0.0781 0.0314 0.0000 0.0707
8 0.0000 0.0138 64 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
681 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0316 −0.0977 0.1608 0.0386 0.0042 0.1322
682 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0463 −0.1358 0.2284 0.0502 0.0031 0.1847
683 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0426 −0.2061 0.2913 0.0858 0.0153 0.2348
684 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.5483 −0.8676 1.9642 0.5954 0.2811 0.8390
685 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.4414 −0.7630 1.6458 0.4236 0.1320 0.7479
686 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.7420 0.1351 1.3488 0.6946 0.4353 0.8625
687 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.4568 −0.9567 1.8703 0.4170 0.1167 0.7086
688 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0249 −0.1062 0.1560 0.0286 0.0056 0.0750
689 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1049 −0.3550 0.5648 0.0892 0.0220 0.2001
690 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0408 −0.0713 0.1529 0.0309 0.0093 0.0697
691 Nový úvěr č. 1 0.8271 0.4538 1.2005 0.7314 0.4149 0.8922
692 Nový úvěr č. 2 0.0208 −0.1645 0.2061 0.0825 0.0058 0.3983
693 Nový úvěr č. 3 0.2992 −0.4532 1.0516 0.2805 0.1139 0.5326
694 Nový úvěr č. 4 0.0272 −0.0472 0.1015 0.0241 0.0072 0.0500
695 Nový úvěr č. 5 0.0337 −0.1822 0.2495 0.0385 0.0039 0.1128
696 Nový úvěr č. 6 0.0066 −0.0421 0.0552 0.0169 0.0011 0.0572
697 Nový úvěr č. 7 0.0054 −0.0120 0.0227 0.0157 0.0018 0.0451
698 Nový úvěr č. 8 0.0489 −0.0821 0.1800 0.0531 0.0084 0.1881
699 Nový úvěr č. 9 0.6650 −0.3814 1.7115 0.5608 0.2107 0.8293
700 Nový úvěr č. 10 0.0457 −0.1515 0.2428 0.0863 0.0080 0.2505

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
103 2 250 24 0.3740 0.6272
104 2 500 41 0.3618 0.2700
105 2 1000 87 0.3973 0.2700

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
25 35 36 2 2000 162

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 −1.4874
in1->h1 1.6752
in2->h1 −1.0439
in3->h1 −0.2711
in4->h1 −0.6818
in5->h1 0.6539
in6->h1 −0.1759
in7->h1 0.1176
in8->h1 −0.5322
in0->h2 0.7678
in1->h2 −0.9104
in2->h2 −0.2443
in3->h2 −0.1804
in4->h2 0.0037
in5->h2 1.0942
in6->h2 0.8143
in7->h2 −0.9689
in8->h2 −0.0706
in0->h3 0.9300
in1->h3 −1.3781
in2->h3 −0.7088
in3->h3 0.0420
in4->h3 −0.9940
in5->h3 −0.0368
in6->h3 −1.1172
in7->h3 −0.0069
in8->h3 −0.1919
h0->out −0.5323
h1->out 2.7171
h2->out −2.2801
h3->out −2.8867

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8