Validace ratingového modelu 105

Všeobecné informace

 • Ratingový model: 35
 • Výběr: 2
 • Velikost výběru: 1000
 • Počet defaultů: 87
 • Brier Skill Score: 0.3973
 • Kolmogorov-Smirnovův test: 0.2700

Ratingy

Rating Velikost výběru Počet defaultů Průměr v trénovací množině Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 44 34 0.6327 0.7727 0.6489 0.8966 0.6364 0.8864 0.7766 0.6591 0.8864
2 105 18 0.0923 0.1714 0.0993 0.2435 0.1048 0.2476 0.1712 0.1143 0.2381
3 168 18 0.0462 0.1071 0.0604 0.1539 0.0655 0.1548 0.1076 0.0683 0.1488
4 144 7 0.0462 0.0486 0.0135 0.0837 0.0139 0.0833 0.0467 0.0208 0.0833
5 113 3 0.0156 0.0265 −0.0031 0.0562 0.0000 0.0619 0.0281 0.0000 0.0577
6 123 3 0.0469 0.0244 −0.0029 0.0517 0.0000 0.0569 0.0268 0.0081 0.0488
7 113 2 0.0313 0.0177 −0.0066 0.0420 0.0000 0.0442 0.0186 0.0000 0.0577
8 190 2 0.0000 0.0105 −0.0040 0.0250 0.0000 0.0263 0.0101 0.0000 0.0316

Diskriminační schopnost modelu

AUC

 • Hodnota: 0.8440
 • Normální rozdělení – dolní limit: 0.7979
 • Normální rozdělení – horní limit: 0.8901
 • Bootstrap – průměr: 0.8448
 • Bootstrap – dolní limit: 0.8008
 • Bootstrap – horní limit: 0.8822

Informace poskytovaná modelem

IE

 • Hodnota: 0.2972
 • Bootstrap – průměr: 0.2908
 • Bootstrap – dolní limit: 0.2416
 • Bootstrap – horní limit: 0.3460

IER

 • Hodnota: 0.3030
 • Bootstrap – průměr: 0.3169
 • Bootstrap – dolní limit: 0.2488
 • Bootstrap – horní limit: 0.4061

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8