Srovnání ratingových modelů 25

Všeobecné informace

 • První model: 35
 • Druhý model: 36
 • Výběr: 2
 • Velikost výběru: 2000
 • Počet defaultů: 162

Diskriminační schopnost modelu

Rozdíl AUC

 • Hodnota: 0.0279
 • Bootstrap – průměr: 0.0274
 • Bootstrap – dolní limit: 0.0115
 • Bootstrap – horní limit: 0.0459

Informace poskytovaná modelem

IER

 • Hodnota (1): 0.0774
 • Bootstrap – průměr (1): 0.0968
 • Bootstrap – dolní limit (1): 0.0675
 • Bootstrap – horní limit (1): 0.1216
 • Hodnota (2): 0.0358
 • Bootstrap – průměr (2): 0.0560
 • Bootstrap – dolní limit (2):0.0419
 • Bootstrap – horní limit (2): 0.0738