Ratingový model 36

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie:ano
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 2
  • Velikost výběru: 500
  • Počet defaultů: 49
  • AUC: 0.8328
  • IE: 0.3555
  • IER: 0.2348

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5730 1.0000 49 31 0.6327 0.4977 0.7676 0.4898 0.7551 0.6233 0.4995 0.7347
2 0.1999 0.5730 65 8 0.1231 0.0432 0.2029 0.0462 0.2154 0.1212 0.0462 0.2235
3 0.0761 0.1999 65 6 0.0923 0.0219 0.1627 0.0308 0.1692 0.0882 0.0308 0.1692
4 0.0349 0.0761 65 2 0.0308 −0.0112 0.0728 0.0000 0.0769 0.0282 0.0000 0.0615
5 0.0214 0.0349 64 1 0.0156 −0.0148 0.0460 0.0000 0.0469 0.0148 0.0000 0.0395
6 0.0151 0.0214 64 1 0.0156 −0.0148 0.0460 0.0000 0.0469 0.0183 0.0000 0.0551
7 0.0103 0.0151 64 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
8 0.0000 0.0103 64 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
701 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0344 −0.0225 0.0913 0.0385 0.0008 0.2083
702 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0224 −0.0174 0.0623 0.0498 0.0009 0.2963
703 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.1024 −0.0480 0.2528 0.0808 0.0018 0.3614
704 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.7440 0.4138 1.0742 0.6329 0.1366 0.9577
705 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.1870 −0.5708 0.9449 0.3691 0.0099 0.8623
706 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.7953 0.3936 1.1971 0.7188 0.1594 0.9616
707 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.2444 −0.1091 0.5979 0.3450 0.0181 0.8250
708 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0220 −0.0260 0.0700 0.0389 0.0013 0.2321
709 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0885 −0.1710 0.3481 0.0662 0.0057 0.2750
710 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0165 −0.0078 0.0408 0.0129 0.0004 0.0488
711 Nový úvěr č. 1 0.9125 0.7552 1.0697 0.6849 0.0985 0.9882
712 Nový úvěr č. 2 0.1023 −0.2380 0.4426 0.0951 0.0003 0.6568
713 Nový úvěr č. 3 0.2144 −0.3463 0.7752 0.2194 0.0164 0.6547
714 Nový úvěr č. 4 0.0107 −0.0152 0.0365 0.0092 0.0003 0.0366
715 Nový úvěr č. 5 0.0154 −0.0300 0.0608 0.0325 0.0013 0.1444
716 Nový úvěr č. 6 0.0049 −0.0299 0.0398 0.0380 0.0001 0.2518
717 Nový úvěr č. 7 0.0007 −0.0033 0.0048 0.0303 0.0001 0.3809
718 Nový úvěr č. 8 0.0153 −0.0087 0.0394 0.0430 0.0006 0.3315
719 Nový úvěr č. 9 0.5650 −0.2583 1.3883 0.6133 0.0709 0.9431
720 Nový úvěr č. 10 0.0323 −0.1369 0.2015 0.0731 0.0006 0.5309

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
106 2 250 24 0.3355 0.2700
107 2 500 41 0.3097 0.2700
108 2 1000 87 0.3723 0.6272

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
25 35 36 2 2000 162

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 1.6877
in1->h1 −1.0766
in2->h1 0.0655
in3->h1 −0.1043
in4->h1 0.2195
in5->h1 2.0037
in6->h1 0.8308
in7->h1 −1.3813
in8->h1 −0.8892
in0->h2 −0.2708
in1->h2 −1.6327
in2->h2 −1.3714
in3->h2 0.0989
in4->h2 −1.7797
in5->h2 −0.3899
in6->h2 −1.3974
in7->h2 0.3488
in8->h2 0.4329
in0->h3 0.2774
in1->h3 −2.3083
in2->h3 2.2594
in3->h3 0.9935
in4->h3 1.8730
in5->h3 −0.8671
in6->h3 0.4969
in7->h3 0.0910
in8->h3 1.0962
h0->out 2.9396
h1->out −3.6884
h2->out −4.0893
h3->out −3.4968

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8