Validace ratingového modelu 108

Všeobecné informace

 • Ratingový model: 36
 • Výběr: 2
 • Velikost výběru: 1000
 • Počet defaultů: 87
 • Brier Skill Score: 0.3723
 • Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6272

Ratingy

Rating Velikost výběru Počet defaultů Průměr v trénovací množině Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 42 31 0.6327 0.7381 0.6051 0.8711 0.5952 0.8571 0.7300 0.5952 0.8571
2 103 18 0.1231 0.1748 0.1014 0.2481 0.1068 0.2524 0.1691 0.1068 0.2432
3 155 14 0.0923 0.0903 0.0452 0.1354 0.0452 0.1355 0.0878 0.0418 0.1355
4 151 9 0.0308 0.0596 0.0218 0.0974 0.0265 0.0993 0.0581 0.0230 0.0997
5 126 5 0.0156 0.0397 0.0056 0.0738 0.0079 0.0794 0.0390 0.0079 0.0794
6 114 4 0.0156 0.0351 0.0013 0.0689 0.0088 0.0702 0.0379 0.0042 0.0702
7 153 3 0.0000 0.0196 −0.0024 0.0416 0.0000 0.0458 0.0212 0.0031 0.0523
8 156 3 0.0000 0.0192 −0.0023 0.0408 0.0000 0.0449 0.0193 0.0000 0.0482

Diskriminační schopnost modelu

AUC

 • Hodnota: 0.8084
 • Normální rozdělení – dolní limit: 0.7554
 • Normální rozdělení – horní limit: 0.8614
 • Bootstrap – průměr: 0.8100
 • Bootstrap – dolní limit: 0.7465
 • Bootstrap – horní limit: 0.8606

Informace poskytovaná modelem

IE

 • Hodnota: 0.3188
 • Bootstrap – průměr: 0.3161
 • Bootstrap – dolní limit: 0.2511
 • Bootstrap – horní limit: 0.3808

IER

 • Hodnota: 0.2524
 • Bootstrap – průměr: 0.2630
 • Bootstrap – dolní limit: 0.1745
 • Bootstrap – horní limit: 0.3404

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8