Validace ratingového modelu 106

Všeobecné informace

 • Ratingový model: 36
 • Výběr: 2
 • Velikost výběru: 250
 • Počet defaultů: 24
 • Brier Skill Score: 0.3355
 • Kolmogorov-Smirnovův test: 0.2700

Ratingy

Rating Velikost výběru Počet defaultů Průměr v trénovací množině Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 10 7 0.6327 0.7000 0.4160 0.9840 0.4000 1.0000 0.6870 0.4000 0.9525
2 25 4 0.1231 0.1600 0.0163 0.3037 0.0400 0.3200 0.1476 0.0400 0.3010
3 41 6 0.0923 0.1463 0.0382 0.2545 0.0488 0.2683 0.1461 0.0488 0.2567
4 37 1 0.0308 0.0270 −0.0252 0.0793 0.0000 0.0811 0.0278 0.0000 0.0953
5 25 2 0.0156 0.0800 −0.0263 0.1863 0.0000 0.2000 0.0780 0.0000 0.2000
6 27 2 0.0156 0.0741 −0.0247 0.1729 0.0000 0.1852 0.0685 0.0000 0.1481
7 48 1 0.0000 0.0208 −0.0196 0.0612 0.0000 0.0625 0.0217 0.0000 0.0943
8 37 1 0.0000 0.0270 −0.0252 0.0793 0.0000 0.0811 0.0268 0.0000 0.0811

Diskriminační schopnost modelu

AUC

 • Hodnota: 0.7716
 • Normální rozdělení – dolní limit: 0.6630
 • Normální rozdělení – horní limit: 0.8802
 • Bootstrap – průměr: 0.7742
 • Bootstrap – dolní limit: 0.6668
 • Bootstrap – horní limit: 0.8872

Informace poskytovaná modelem

IE

 • Hodnota: 0.3597
 • Bootstrap – průměr: 0.3273
 • Bootstrap – dolní limit: 0.2049
 • Bootstrap – horní limit: 0.4449

IER

 • Hodnota: 0.2116
 • Bootstrap – průměr: 0.2640
 • Bootstrap – dolní limit: 0.1478
 • Bootstrap – horní limit: 0.3882

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8