Validace ratingového modelu 103

Všeobecné informace

 • Ratingový model: 35
 • Výběr: 2
 • Velikost výběru: 250
 • Počet defaultů: 24
 • Brier Skill Score: 0.3740
 • Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6272

Ratingy

Rating Velikost výběru Počet defaultů Průměr v trénovací množině Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 10 8 0.6327 0.8000 0.5521 1.0479 0.5000 1.0000 0.7730 0.5000 1.0000
2 25 4 0.0923 0.1600 0.0163 0.3037 0.0400 0.3200 0.1660 0.0400 0.3010
3 41 6 0.0462 0.1463 0.0382 0.2545 0.0488 0.2683 0.1551 0.0604 0.2567
4 41 3 0.0462 0.0732 −0.0065 0.1529 0.0000 0.1707 0.0763 0.0116 0.1591
5 29 0 0.0156 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
6 36 2 0.0469 0.0556 −0.0193 0.1304 0.0000 0.1389 0.0606 0.0000 0.1389
7 24 0 0.0313 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
8 44 1 0.0000 0.0227 −0.0213 0.0668 0.0000 0.0682 0.0209 0.0000 0.0801

Diskriminační schopnost modelu

AUC

 • Hodnota: 0.8119
 • Normální rozdělení – dolní limit: 0.7129
 • Normální rozdělení – horní limit: 0.9108
 • Bootstrap – průměr: 0.8156
 • Bootstrap – dolní limit: 0.7233
 • Bootstrap – horní limit: 0.9053

Informace poskytovaná modelem

IE

 • Hodnota: 0.3249
 • Bootstrap – průměr: 0.2983
 • Bootstrap – dolní limit: 0.1815
 • Bootstrap – horní limit: 0.4045

IER

 • Hodnota: 0.2879
 • Bootstrap – průměr: 0.3342
 • Bootstrap – dolní limit: 0.1843
 • Bootstrap – horní limit: 0.5265

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8