Predikce podmíněné pravděpodobnosti 690

Všeobecné informace

 • Ratingový model: 35
 • Popis: Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený)
 • Hodnota: 0.0408
 • Delta metoda – dolní limit: −0.0713
 • Delta metoda – horní limit: 0.1529
 • Bootstrap – průměr: 0.0309
 • Bootstrap – dolní limit: 0.0093
 • Bootstrap – horní limit: 0.0697
 • R: (13.7100, 1.8500, 1.8300, 0.9200, 0.1900, 0.9600, 0.3100, 0.0000)

Parametry

 • Parameter č. 1: 13.7100
 • Parameter č. 2: 1.8500
 • Parameter č. 3: 1.8300
 • Parameter č. 4: 0.9200
 • Parameter č. 5: 0.1900
 • Parameter č. 6: 0.9600
 • Parameter č. 7: 0.3100
 • Parameter č. 8: 0.0000

Graf