Ratingový model 28

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie:ano
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 1
  • Velikost výběru: 12500
  • Počet defaultů: 1164
  • AUC: 0.8382
  • IE: 0.3241
  • IER: 0.2759

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5617 1.0000 1164 636 0.5464 0.5178 0.5750 0.5180 0.5747 0.5464 0.5191 0.5704
2 0.1492 0.5617 1620 213 0.1315 0.1150 0.1479 0.1154 0.1481 0.1309 0.1163 0.1504
3 0.0675 0.1492 1620 95 0.0586 0.0472 0.0701 0.0475 0.0704 0.0582 0.0469 0.0725
4 0.0448 0.0675 1620 73 0.0451 0.0350 0.0552 0.0352 0.0556 0.0448 0.0349 0.0559
5 0.0357 0.0448 1619 64 0.0395 0.0300 0.0490 0.0303 0.0494 0.0400 0.0306 0.0485
6 0.0285 0.0357 1619 40 0.0247 0.0171 0.0323 0.0173 0.0327 0.0245 0.0185 0.0306
7 0.0167 0.0285 1619 32 0.0198 0.0130 0.0265 0.0136 0.0266 0.0190 0.0130 0.0250
8 0.0000 0.0167 1619 11 0.0068 0.0028 0.0108 0.0031 0.0111 0.0070 0.0031 0.0111

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
541 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0582 0.0094 0.1070 0.0464 0.0238 0.0981
542 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.1264 −0.0599 0.3127 0.0792 0.0207 0.3973
543 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0694 0.0250 0.1138 0.0712 0.0388 0.0998
544 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
545 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7512 0.3527 1.1497 0.7264 0.6209 0.8217
546 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8602 0.6171 1.1033 0.8612 0.8212 0.9090
547 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.1185 0.0290 0.2080 0.1128 0.0402 0.1638
548 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0358 0.0222 0.0495 0.0409 0.0248 0.0634
549 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0761 0.0291 0.1231 0.0900 0.0467 0.1375
550 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0504 0.0237 0.0771 0.0500 0.0322 0.0732
551 Nový úvěr č. 1 0.7436 0.4702 1.0170 0.6520 0.0581 0.9506
552 Nový úvěr č. 2 0.0407 −0.0193 0.1008 0.0535 0.0063 0.1153
553 Nový úvěr č. 3 0.4092 0.0345 0.7840 0.3101 0.0897 0.6541
554 Nový úvěr č. 4 0.0424 0.0094 0.0754 0.0451 0.0210 0.0954
555 Nový úvěr č. 5 0.0021 −0.0005 0.0047 0.0240 0.0011 0.0911
556 Nový úvěr č. 6 0.3695 −0.1830 0.9221 0.2018 0.0257 0.8378
557 Nový úvěr č. 7 0.0422 −0.0072 0.0915 0.0477 0.0072 0.1274
558 Nový úvěr č. 8 0.0646 0.0068 0.1224 0.0756 0.0289 0.1232
559 Nový úvěr č. 9 0.9159 0.8607 0.9711 0.8977 0.8356 0.9495
560 Nový úvěr č. 10 0.0762 0.0155 0.1370 0.0707 0.0143 0.1326

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
82 1 6250 558 0.3910 0.6601
83 1 12500 1141 0.4164 0.6601
84 1 25000 2279 0.4210 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
23 27 28 1 2000 191

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 2.1830
in1->h1 −1.5475
in2->h1 −0.4255
in3->h1 −0.7882
in4->h1 −0.3536
in5->h1 −0.5097
in6->h1 −0.1634
in7->h1 0.5645
in8->h1 −2.8401
in0->h2 −2.2963
in1->h2 −3.8980
in2->h2 0.0259
in3->h2 −0.0850
in4->h2 0.1068
in5->h2 0.0859
in6->h2 −0.0652
in7->h2 −0.0547
in8->h2 6.1412
in0->h3 −1.4613
in1->h3 0.4177
in2->h3 0.2115
in3->h3 1.0206
in4->h3 −0.0605
in5->h3 0.0551
in6->h3 −0.4561
in7->h3 0.3965
in8->h3 0.9679
h0->out 0.1823
h1->out −3.8409
h2->out −4.5263
h3->out 2.5984

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8