Validace ratingového modelu 84

Všeobecné informace

 • Ratingový model: 28
 • Výběr: 1
 • Velikost výběru: 25000
 • Počet defaultů: 2279
 • Brier Skill Score: 0.4210
 • Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating Velikost výběru Počet defaultů Průměr v trénovací množině Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 1291 1006 0.5464 0.7792 0.7566 0.8019 0.7568 0.8017 0.7797 0.7552 0.8021
2 1639 338 0.1315 0.2062 0.1866 0.2258 0.1867 0.2257 0.2051 0.1846 0.2233
3 3732 369 0.0586 0.0989 0.0893 0.1085 0.0895 0.1085 0.0988 0.0892 0.1098
4 3401 181 0.0451 0.0532 0.0457 0.0608 0.0459 0.0609 0.0528 0.0459 0.0596
5 3690 172 0.0395 0.0466 0.0398 0.0534 0.0398 0.0537 0.0464 0.0413 0.0531
6 2743 95 0.0247 0.0346 0.0278 0.0415 0.0281 0.0416 0.0346 0.0288 0.0409
7 4587 92 0.0198 0.0201 0.0160 0.0241 0.0161 0.0242 0.0200 0.0161 0.0236
8 3917 26 0.0068 0.0066 0.0041 0.0092 0.0043 0.0092 0.0066 0.0040 0.0093

Diskriminační schopnost modelu

AUC

 • Hodnota: 0.8482
 • Normální rozdělení – dolní limit: 0.8391
 • Normální rozdělení – horní limit: 0.8572
 • Bootstrap – průměr: 0.8479
 • Bootstrap – dolní limit: 0.8384
 • Bootstrap – horní limit: 0.8564

Informace poskytovaná modelem

IE

 • Hodnota: 0.2967
 • Bootstrap – průměr: 0.2965
 • Bootstrap – dolní limit: 0.2876
 • Bootstrap – horní limit: 0.3057

IER

 • Hodnota: 0.3262
 • Bootstrap – průměr: 0.3258
 • Bootstrap – dolní limit: 0.3111
 • Bootstrap – horní limit: 0.3431

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8