Ratingový model 27

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie:ne
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 1
  • Velikost výběru: 12500
  • Počet defaultů: 1164
  • AUC: 0.8363
  • IE: 0.3239
  • IER: 0.2732

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5598 1.0000 1164 636 0.5464 0.5178 0.5750 0.5180 0.5747 0.5458 0.5163 0.5803
2 0.1497 0.5598 1620 204 0.1259 0.1098 0.1421 0.1099 0.1426 0.1262 0.1123 0.1405
3 0.0666 0.1497 1620 103 0.0636 0.0517 0.0755 0.0519 0.0759 0.0638 0.0521 0.0754
4 0.0424 0.0666 1620 76 0.0469 0.0366 0.0572 0.0370 0.0574 0.0469 0.0379 0.0574
5 0.0329 0.0424 1619 51 0.0315 0.0230 0.0400 0.0235 0.0401 0.0313 0.0231 0.0395
6 0.0269 0.0329 1619 45 0.0278 0.0198 0.0358 0.0204 0.0358 0.0278 0.0200 0.0349
7 0.0210 0.0269 1619 36 0.0222 0.0151 0.0294 0.0154 0.0296 0.0218 0.0145 0.0281
8 0.0000 0.0210 1619 13 0.0080 0.0037 0.0124 0.0037 0.0124 0.0081 0.0034 0.0133

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
521 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0337 −0.0536 0.1209 0.0420 0.0140 0.1231
522 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0300 −0.0644 0.1244 0.0476 0.0108 0.1769
523 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0723 −0.0643 0.2089 0.0678 0.0386 0.0973
524 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.7425 0.3671 1.1180 0.7249 0.6193 0.8037
525 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7104 0.3743 1.0466 0.7138 0.5512 0.8158
526 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8731 0.6620 1.0842 0.8759 0.8296 0.9187
527 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.1147 −0.1783 0.4078 0.1061 0.0521 0.1723
528 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0312 −0.0278 0.0902 0.0346 0.0180 0.0549
529 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1022 −0.1415 0.3460 0.1029 0.0664 0.1431
530 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0532 −0.0404 0.1467 0.0502 0.0206 0.0710
531 Nový úvěr č. 1 0.8628 0.3907 1.3350 0.7740 0.1226 0.9452
532 Nový úvěr č. 2 0.0736 −0.1543 0.3015 0.0747 0.0245 0.1820
533 Nový úvěr č. 3 0.3545 −0.0286 0.7375 0.3465 0.1794 0.5039
534 Nový úvěr č. 4 0.0492 −0.0365 0.1348 0.0430 0.0068 0.0654
535 Nový úvěr č. 5 0.0308 −0.0149 0.0765 0.0268 0.0032 0.0542
536 Nový úvěr č. 6 0.0947 −0.3908 0.5803 0.1109 0.0309 0.3948
537 Nový úvěr č. 7 0.0643 −0.2222 0.3508 0.0637 0.0215 0.1334
538 Nový úvěr č. 8 0.0794 −0.1158 0.2747 0.0701 0.0333 0.1196
539 Nový úvěr č. 9 0.9111 0.7591 1.0630 0.9069 0.8633 0.9422
540 Nový úvěr č. 10 0.0625 −0.1842 0.3092 0.0617 0.0255 0.1257

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
79 1 6250 558 0.3911 0.6601
80 1 12500 1141 0.4162 0.6601
81 1 25000 2279 0.4209 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
23 27 28 1 2000 191

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 −0.4592
in1->h1 0.2918
in2->h1 0.8822
in3->h1 0.6622
in4->h1 0.2245
in5->h1 −0.1704
in6->h1 −0.6017
in7->h1 0.1808
in8->h1 0.5971
in0->h2 −0.0133
in1->h2 −0.1332
in2->h2 −0.8693
in3->h2 0.9589
in4->h2 −0.1914
in5->h2 0.8217
in6->h2 0.2964
in7->h2 −0.0104
in8->h2 0.0807
in0->h3 4.8816
in1->h3 −3.4249
in2->h3 −0.0752
in3->h3 −0.4269
in4->h3 0.1376
in5->h3 0.1718
in6->h3 −0.0141
in7->h3 −0.1067
in8->h3 1.6670
h0->out 0.0321
h1->out 1.9763
h2->out 1.1743
h3->out −4.7215

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8