Validace ratingového modelu 83

Všeobecné informace

 • Ratingový model: 28
 • Výběr: 1
 • Velikost výběru: 12500
 • Počet defaultů: 1141
 • Brier Skill Score: 0.4164
 • Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating Velikost výběru Počet defaultů Průměr v trénovací množině Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 644 496 0.5464 0.7702 0.7377 0.8027 0.7376 0.8028 0.7687 0.7297 0.7997
2 784 169 0.1315 0.2156 0.1868 0.2443 0.1875 0.2449 0.2183 0.1919 0.2436
3 1860 189 0.0586 0.1016 0.0879 0.1153 0.0882 0.1156 0.1016 0.0887 0.1137
4 1682 93 0.0451 0.0553 0.0444 0.0662 0.0446 0.0666 0.0551 0.0449 0.0663
5 1866 95 0.0395 0.0509 0.0409 0.0609 0.0413 0.0611 0.0506 0.0397 0.0603
6 1370 41 0.0247 0.0299 0.0209 0.0389 0.0212 0.0394 0.0304 0.0219 0.0383
7 2317 48 0.0198 0.0207 0.0149 0.0265 0.0151 0.0268 0.0206 0.0153 0.0259
8 1977 10 0.0068 0.0051 0.0019 0.0082 0.0020 0.0086 0.0050 0.0025 0.0081

Diskriminační schopnost modelu

AUC

 • Hodnota: 0.8498
 • Normální rozdělení – dolní limit: 0.8372
 • Normální rozdělení – horní limit: 0.8623
 • Bootstrap – průměr: 0.8501
 • Bootstrap – dolní limit: 0.8382
 • Bootstrap – horní limit: 0.8608

Informace poskytovaná modelem

IE

 • Hodnota: 0.2981
 • Bootstrap – průměr: 0.2967
 • Bootstrap – dolní limit: 0.2830
 • Bootstrap – horní limit: 0.3121

IER

 • Hodnota: 0.3236
 • Bootstrap – průměr: 0.3259
 • Bootstrap – dolní limit: 0.3058
 • Bootstrap – horní limit: 0.3469

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8