Predikce podmíněné pravděpodobnosti 560

Všeobecné informace

 • Ratingový model: 28
 • Popis: Nový úvěr č. 10
 • Hodnota: 0.0762
 • Delta metoda – dolní limit: 0.0155
 • Delta metoda – horní limit: 0.1370
 • Bootstrap – průměr: 0.0707
 • Bootstrap – dolní limit: 0.0143
 • Bootstrap – horní limit: 0.1326
 • R: (20.1061, 0.3199, 1.4291, 1.0211, −0.1518, 1.3508, −1.3273, 1.6887)

Parametry

 • Parameter č. 1: 20.1061
 • Parameter č. 2: 0.3199
 • Parameter č. 3: 1.4291
 • Parameter č. 4: 1.0211
 • Parameter č. 5: −0.1518
 • Parameter č. 6: 1.3508
 • Parameter č. 7: −1.3273
 • Parameter č. 8: 1.6887

Graf