Ratingový model 8

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie:ano
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 1
  • Velikost výběru: 1000
  • Počet defaultů: 103
  • AUC: 0.8380
  • IE: 0.3405
  • IER: 0.2848

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.6019 1.0000 103 65 0.6311 0.5379 0.7243 0.5340 0.7184 0.6269 0.5386 0.6990
2 0.1955 0.6019 129 19 0.1473 0.0861 0.2084 0.0853 0.2093 0.1488 0.0930 0.2056
3 0.0724 0.1955 128 6 0.0469 0.0103 0.0835 0.0156 0.0859 0.0444 0.0156 0.0781
4 0.0339 0.0724 128 4 0.0313 0.0011 0.0614 0.0078 0.0625 0.0312 0.0078 0.0625
5 0.0211 0.0339 128 2 0.0156 −0.0059 0.0371 0.0000 0.0391 0.0173 0.0000 0.0469
6 0.0139 0.0211 128 2 0.0156 −0.0059 0.0371 0.0000 0.0391 0.0155 0.0000 0.0391
7 0.0102 0.0139 128 4 0.0313 0.0011 0.0614 0.0078 0.0625 0.0290 0.0037 0.0625
8 0.0000 0.0102 128 1 0.0078 −0.0074 0.0231 0.0000 0.0234 0.0078 0.0000 0.0234

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
141 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0114 −0.0345 0.0573 0.0231 0.0014 0.0753
142 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0134 −0.0550 0.0819 0.0210 0.0011 0.0867
143 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0374 −0.1291 0.2040 0.0581 0.0015 0.1512
144 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.5084 −0.4878 1.5046 0.4345 0.0521 0.8463
145 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.2888 0.0704 0.5073 0.3835 0.0161 0.9069
146 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.9219 0.7879 1.0559 0.8739 0.7126 0.9623
147 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.1225 −0.0814 0.3265 0.1559 0.0085 0.5310
148 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0411 −0.1958 0.2780 0.0405 0.0024 0.1132
149 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0318 −0.1284 0.1920 0.1036 0.0109 0.3950
150 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0185 −0.0226 0.0595 0.0290 0.0029 0.0861
151 Nový úvěr č. 1 0.4611 0.0317 0.8906 0.6580 0.0286 0.9779
152 Nový úvěr č. 2 0.0099 −0.0348 0.0547 0.0470 0.0007 0.2092
153 Nový úvěr č. 3 0.1279 −0.3258 0.5817 0.2917 0.0317 0.7728
154 Nový úvěr č. 4 0.0130 −0.0134 0.0394 0.0205 0.0018 0.0776
155 Nový úvěr č. 5 0.0098 −0.0076 0.0271 0.0212 0.0004 0.0976
156 Nový úvěr č. 6 0.0176 −0.0918 0.1271 0.0184 0.0002 0.0985
157 Nový úvěr č. 7 0.1947 0.0531 0.3364 0.0227 0.0000 0.1885
158 Nový úvěr č. 8 0.0202 −0.0174 0.0578 0.0456 0.0014 0.1666
159 Nový úvěr č. 9 0.8579 0.3425 1.3732 0.7814 0.3058 0.9686
160 Nový úvěr č. 10 0.0351 −0.0177 0.0879 0.0644 0.0015 0.2254

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
22 1 500 48 0.3087 0.6272
23 1 1000 100 0.3102 0.6272
24 1 2000 191 0.3264 0.2827

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
5 5 8 1 1000 100
6 6 8 1 1000 100
18 7 8 1 2000 191

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 −1.3456
in1->h1 2.4442
in2->h1 0.0579
in3->h1 −0.3628
in4->h1 −1.3664
in5->h1 −0.6008
in6->h1 1.4336
in7->h1 0.7402
in8->h1 −1.1941
in0->h2 3.0333
in1->h2 −0.4231
in2->h2 −1.0533
in3->h2 −0.1350
in4->h2 −1.1054
in5->h2 −1.1892
in6->h2 0.4667
in7->h2 0.3946
in8->h2 −2.2504
in0->h3 −2.2681
in1->h3 −0.7789
in2->h3 0.6519
in3->h3 0.5894
in4->h3 −1.0968
in5->h3 −0.5364
in6->h3 2.1705
in7->h3 −0.2224
in8->h3 1.1926
h0->out −0.9411
h1->out 4.5909
h2->out −3.8361
h3->out −3.3042

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8