Ratingový model 7

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie:ne
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 1
  • Velikost výběru: 1000
  • Počet defaultů: 103
  • AUC: 0.8482
  • IE: 0.3438
  • IER: 0.2783

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5698 1.0000 103 64 0.6214 0.5277 0.7150 0.5243 0.7184 0.6188 0.5146 0.7286
2 0.1871 0.5698 129 14 0.1085 0.0549 0.1622 0.0543 0.1628 0.1071 0.0579 0.1669
3 0.0668 0.1871 128 9 0.0703 0.0260 0.1146 0.0313 0.1172 0.0700 0.0313 0.1250
4 0.0414 0.0668 128 6 0.0469 0.0103 0.0835 0.0156 0.0859 0.0506 0.0156 0.0859
5 0.0261 0.0414 128 4 0.0313 0.0011 0.0614 0.0078 0.0625 0.0329 0.0078 0.0625
6 0.0159 0.0261 128 2 0.0156 −0.0059 0.0371 0.0000 0.0391 0.0176 0.0000 0.0391
7 0.0095 0.0159 128 3 0.0234 −0.0028 0.0496 0.0000 0.0547 0.0224 0.0000 0.0547
8 0.0000 0.0095 128 1 0.0078 −0.0074 0.0231 0.0000 0.0234 0.0088 0.0000 0.0313

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
121 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0243 −0.1127 0.1613 0.0320 0.0051 0.0947
122 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0212 −0.1154 0.1579 0.0307 0.0032 0.1183
123 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0321 −0.1152 0.1795 0.0372 0.0021 0.1674
124 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.4160 −0.7755 1.6074 0.3755 0.1094 0.7744
125 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.3748 −0.6107 1.3602 0.4194 0.1527 0.8156
126 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8277 0.5875 1.0679 0.8602 0.7611 0.9232
127 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.2098 −0.6690 1.0887 0.2091 0.0485 0.5267
128 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0433 −0.1644 0.2510 0.0413 0.0117 0.1009
129 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1354 −0.4026 0.6733 0.1521 0.0558 0.3499
130 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0317 −0.0770 0.1404 0.0320 0.0109 0.0607
131 Nový úvěr č. 1 0.7545 0.3972 1.1119 0.8278 0.4072 0.9328
132 Nový úvěr č. 2 0.0508 −0.0899 0.1914 0.0471 0.0035 0.1769
133 Nový úvěr č. 3 0.3586 −0.3737 1.0910 0.3711 0.1687 0.6211
134 Nový úvěr č. 4 0.0158 −0.0296 0.0613 0.0163 0.0048 0.0373
135 Nový úvěr č. 5 0.0149 −0.0686 0.0985 0.0191 0.0009 0.0756
136 Nový úvěr č. 6 0.0063 −0.0280 0.0406 0.0256 0.0007 0.0869
137 Nový úvěr č. 7 0.0141 −0.0291 0.0573 0.0132 0.0002 0.0721
138 Nový úvěr č. 8 0.0351 −0.1050 0.1751 0.0360 0.0028 0.1411
139 Nový úvěr č. 9 0.8098 0.3301 1.2895 0.7532 0.4427 0.8986
140 Nový úvěr č. 10 0.0460 −0.2785 0.3705 0.0512 0.0020 0.2345

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
19 1 500 48 0.3234 0.2700
20 1 1000 100 0.3402 0.6601
21 1 2000 191 0.3634 0.6272

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
18 7 8 1 2000 191

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 1.5199
in1->h1 −2.0199
in2->h1 −0.1149
in3->h1 −0.0377
in4->h1 −0.2953
in5->h1 −0.5675
in6->h1 0.3576
in7->h1 −0.5854
in8->h1 1.2213
in0->h2 0.7094
in1->h2 −1.5551
in2->h2 0.4380
in3->h2 −0.1339
in4->h2 1.2680
in5->h2 0.9551
in6->h2 −0.6572
in7->h2 −0.2290
in8->h2 0.2458
in0->h3 1.3809
in1->h3 −0.9502
in2->h3 −0.7732
in3->h3 0.3400
in4->h3 −0.5567
in5->h3 −0.9001
in6->h3 0.3558
in7->h3 −0.0402
in8->h3 −0.8172
h0->out 2.2144
h1->out −2.9108
h2->out −2.6154
h3->out −2.3936

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8