Ratingový model 6

Všeobecné informace

  • Typ modelu: logit
  • Výběr: 1
  • Velikost výběru: 1000
  • Počet defaultů: 103
  • AUC: 0.8428
  • IE: 0.3399
  • IER: 0.2929

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.6018 1.0000 103 61 0.5922 0.4973 0.6871 0.4951 0.6893 0.6006 0.4937 0.6801
2 0.2020 0.6018 129 16 0.1240 0.0672 0.1809 0.0698 0.1860 0.1256 0.0734 0.1746
3 0.0718 0.2020 128 9 0.0703 0.0260 0.1146 0.0313 0.1172 0.0680 0.0313 0.1094
4 0.0457 0.0718 128 6 0.0469 0.0103 0.0835 0.0156 0.0859 0.0466 0.0156 0.0938
5 0.0303 0.0457 128 2 0.0156 −0.0059 0.0371 0.0000 0.0391 0.0170 0.0000 0.0432
6 0.0187 0.0303 128 5 0.0391 0.0055 0.0726 0.0078 0.0781 0.0388 0.0078 0.0703
7 0.0110 0.0187 128 1 0.0078 −0.0074 0.0231 0.0000 0.0234 0.0080 0.0000 0.0234
8 0.0000 0.0110 128 3 0.0234 −0.0028 0.0496 0.0000 0.0547 0.0230 0.0000 0.0432

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
101 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0258 0.0012 0.0504 0.0279 0.0118 0.0559
102 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0166 −0.0052 0.0384 0.0200 0.0055 0.0488
103 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0304 0.0049 0.0559 0.0317 0.0109 0.0586
104 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.5091 0.2963 0.7219 0.5286 0.3363 0.6642
105 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.5794 0.3243 0.8345 0.5740 0.3331 0.7864
106 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8250 0.7286 0.9213 0.8169 0.7169 0.8986
107 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.3307 0.1254 0.5360 0.3368 0.1628 0.5500
108 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0707 0.0308 0.1106 0.0653 0.0377 0.0957
109 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1467 0.0690 0.2243 0.1446 0.0879 0.1962
110 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0425 0.0181 0.0668 0.0403 0.0182 0.0654
111 Nový úvěr č. 1 0.8941 0.7738 1.0143 0.8816 0.7280 0.9543
112 Nový úvěr č. 2 0.0136 −0.0075 0.0347 0.0165 0.0027 0.0556
113 Nový úvěr č. 3 0.3503 0.2060 0.4946 0.3415 0.2179 0.4652
114 Nový úvěr č. 4 0.0270 0.0122 0.0418 0.0256 0.0137 0.0408
115 Nový úvěr č. 5 0.0168 0.0019 0.0318 0.0173 0.0057 0.0331
116 Nový úvěr č. 6 0.0029 −0.0035 0.0093 0.0056 0.0005 0.0316
117 Nový úvěr č. 7 0.0006 −0.0007 0.0019 0.0011 0.0001 0.0048
118 Nový úvěr č. 8 0.0198 −0.0027 0.0423 0.0232 0.0053 0.0625
119 Nový úvěr č. 9 0.8516 0.7393 0.9639 0.8393 0.7171 0.9346
120 Nový úvěr č. 10 0.0250 −0.0094 0.0595 0.0298 0.0055 0.0823

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
16 1 500 48 0.3414 0.2700
17 1 1000 100 0.3595 0.6272
18 1 2000 191 0.3815 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
6 6 8 1 1000 100
4 5 6 1 1000 100

Váhy

Popis Hodnota
−6.0641
1 0.2600
2 0.2137
3 −0.5623
4 −0.0827
5 0.2033
6 −0.0740
7 0.4062
8 −0.7911

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8