Predikce podmíněné pravděpodobnosti 145

Všeobecné informace

 • Ratingový model: 8
 • Popis: Úvěr č. 5, rok 1999 (default)
 • Hodnota: 0.2888
 • Delta metoda – dolní limit: 0.0704
 • Delta metoda – horní limit: 0.5073
 • Bootstrap – průměr: 0.3835
 • Bootstrap – dolní limit: 0.0161
 • Bootstrap – horní limit: 0.9069
 • R: (35.6700, 0.9700, 2.5800, 2.2800, 0.0800, 0.4000, −1.6100, 1.0000)

Parametry

 • Parameter č. 1: 35.6700
 • Parameter č. 2: 0.9700
 • Parameter č. 3: 2.5800
 • Parameter č. 4: 2.2800
 • Parameter č. 5: 0.0800
 • Parameter č. 6: 0.4000
 • Parameter č. 7: −1.6100
 • Parameter č. 8: 1.0000

Graf