Ratingový model 88

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie:ano
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 3
  • Velikost výběru: 10000
  • Počet defaultů: 920
  • AUC: 0.8364
  • IE: 0.3261
  • IER: 0.2644

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5290 1.0000 920 487 0.5293 0.4971 0.5616 0.4967 0.5620 0.5290 0.4978 0.5604
2 0.1393 0.5290 1298 180 0.1387 0.1199 0.1575 0.1202 0.1579 0.1373 0.1194 0.1557
3 0.0720 0.1393 1297 83 0.0640 0.0507 0.0773 0.0509 0.0779 0.0641 0.0528 0.0760
4 0.0487 0.0720 1297 62 0.0478 0.0362 0.0594 0.0362 0.0594 0.0476 0.0370 0.0578
5 0.0378 0.0487 1297 45 0.0347 0.0247 0.0447 0.0254 0.0447 0.0342 0.0254 0.0428
6 0.0273 0.0378 1297 26 0.0200 0.0124 0.0277 0.0131 0.0278 0.0200 0.0139 0.0266
7 0.0164 0.0273 1297 26 0.0200 0.0124 0.0277 0.0131 0.0278 0.0203 0.0131 0.0278
8 0.0000 0.0164 1297 11 0.0085 0.0035 0.0135 0.0039 0.0139 0.0089 0.0039 0.0139

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1741 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0659 0.0277 0.1041 0.0472 0.0199 0.0892
1742 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0793 0.0314 0.1271 0.0641 0.0137 0.2212
1743 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0704 −0.0525 0.1934 0.0843 0.0492 0.1243
1744 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.6879 0.5434 0.8324 0.6861 0.5108 0.8085
1745 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7247 0.6037 0.8458 0.7270 0.5963 0.8135
1746 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8343 0.7610 0.9076 0.8435 0.7550 0.8997
1747 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.0793 −0.0077 0.1663 0.1038 0.0288 0.1900
1748 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0324 0.0159 0.0490 0.0348 0.0172 0.0632
1749 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0992 −0.0672 0.2657 0.1058 0.0536 0.1619
1750 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0407 0.0196 0.0618 0.0386 0.0215 0.0573
1751 Nový úvěr č. 1 0.4976 0.3266 0.6686 0.5526 0.0565 0.9431
1752 Nový úvěr č. 2 0.0113 −0.0062 0.0287 0.0573 0.0056 0.1499
1753 Nový úvěr č. 3 0.1376 −0.0537 0.3289 0.2295 0.0593 0.5489
1754 Nový úvěr č. 4 0.0429 0.0214 0.0643 0.0316 0.0083 0.0597
1755 Nový úvěr č. 5 0.0040 0.0006 0.0073 0.0364 0.0015 0.1341
1756 Nový úvěr č. 6 0.8069 0.5104 1.1034 0.3363 0.0251 0.9146
1757 Nový úvěr č. 7 0.0246 −0.0159 0.0651 0.1037 0.0158 0.4345
1758 Nový úvěr č. 8 0.1641 −0.1189 0.4471 0.1017 0.0359 0.2137
1759 Nový úvěr č. 9 0.8694 0.8007 0.9381 0.8731 0.7882 0.9387
1760 Nový úvěr č. 10 0.1565 −0.1140 0.4270 0.0858 0.0143 0.2047

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
262 3 5000 466 0.4176 0.6601
263 3 10000 929 0.4206 0.6601
264 3 20000 1833 0.4196 0.6272

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
38 87 88 3 2000 200

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 4.7664
in1->h1 −4.1614
in2->h1 0.1365
in3->h1 −1.8867
in4->h1 −0.0162
in5->h1 0.4150
in6->h1 −0.5573
in7->h1 −0.1001
in8->h1 0.8244
in0->h2 −3.6441
in1->h2 −3.9327
in2->h2 0.1368
in3->h2 −1.0676
in4->h2 0.0393
in5->h2 −0.2626
in6->h2 0.0695
in7->h2 −0.3335
in8->h2 7.4652
in0->h3 1.6997
in1->h3 −0.8185
in2->h3 0.0146
in3->h3 −1.0696
in4->h3 −0.0238
in5->h3 0.0504
in6->h3 −0.0896
in7->h3 0.0825
in8->h3 −0.6775
h0->out 2.4594
h1->out 2.3862
h2->out −3.8598
h3->out −8.9921

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8