Predikce podmíněné pravděpodobnosti 1751

Všeobecné informace

 • Ratingový model: 88
 • Popis: Nový úvěr č. 1
 • Hodnota: 0.4976
 • Delta metoda – dolní limit: 0.3266
 • Delta metoda – horní limit: 0.6686
 • Bootstrap – průměr: 0.5526
 • Bootstrap – dolní limit: 0.0565
 • Bootstrap – horní limit: 0.9431
 • R: (34.9396, 0.5121, 2.1422, 0.6629, 0.3032, 1.6276, 1.3241, 0.2742)

Parametry

 • Parameter č. 1: 34.9396
 • Parameter č. 2: 0.5121
 • Parameter č. 3: 2.1422
 • Parameter č. 4: 0.6629
 • Parameter č. 5: 0.3032
 • Parameter č. 6: 1.6276
 • Parameter č. 7: 1.3241
 • Parameter č. 8: 0.2742

Graf