Srovnání ratingových modelů 38

Všeobecné informace

 • První model: 87
 • Druhý model: 88
 • Výběr: 3
 • Velikost výběru: 2000
 • Počet defaultů: 200

Diskriminační schopnost modelu

Rozdíl AUC

 • Hodnota: −0.0113
 • Bootstrap – průměr: −0.0108
 • Bootstrap – dolní limit: −0.0216
 • Bootstrap – horní limit: 0.0017

Informace poskytovaná modelem

IER

 • Hodnota (1): 0.0216
 • Bootstrap – průměr (1): 0.0374
 • Bootstrap – dolní limit (1): 0.0200
 • Bootstrap – horní limit (1): 0.0560
 • Hodnota (2): 0.0277
 • Bootstrap – průměr (2): 0.0434
 • Bootstrap – dolní limit (2):0.0257
 • Bootstrap – horní limit (2): 0.0641