Ratingový model 40

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie:ano
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 2
  • Velikost výběru: 1000
  • Počet defaultů: 101
  • AUC: 0.8353
  • IE: 0.3405
  • IER: 0.2771

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5735 1.0000 101 62 0.6139 0.5189 0.7088 0.5149 0.7030 0.6076 0.5149 0.7030
2 0.1781 0.5735 129 19 0.1473 0.0861 0.2084 0.0853 0.2093 0.1434 0.0775 0.2093
3 0.0689 0.1781 129 5 0.0388 0.0055 0.0721 0.0078 0.0775 0.0421 0.0155 0.0816
4 0.0464 0.0689 129 7 0.0543 0.0152 0.0934 0.0155 0.0930 0.0524 0.0155 0.0930
5 0.0314 0.0464 128 3 0.0234 −0.0028 0.0496 0.0000 0.0547 0.0238 0.0037 0.0510
6 0.0220 0.0314 128 3 0.0234 −0.0028 0.0496 0.0000 0.0547 0.0238 0.0078 0.0547
7 0.0146 0.0220 128 2 0.0156 −0.0059 0.0371 0.0000 0.0391 0.0152 0.0000 0.0354
8 0.0000 0.0146 128 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
781 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0376 −0.0207 0.0959 0.0240 0.0011 0.1101
782 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0172 −0.0126 0.0470 0.0395 0.0003 0.3347
783 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0461 −0.0640 0.1563 0.0451 0.0019 0.1407
784 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.4870 0.2302 0.7439 0.6254 0.1594 0.9275
785 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.2421 0.0959 0.3884 0.3587 0.0422 0.8298
786 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8366 0.6795 0.9937 0.8193 0.5916 0.9591
787 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.1715 −0.0031 0.3461 0.2606 0.0268 0.7354
788 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0401 −0.0155 0.0957 0.0301 0.0020 0.1195
789 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0131 −0.0213 0.0475 0.0615 0.0073 0.1812
790 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0346 −0.0190 0.0883 0.0228 0.0024 0.0667
791 Nový úvěr č. 1 0.0364 −0.0613 0.1342 0.4186 0.0056 0.9762
792 Nový úvěr č. 2 0.0065 −0.0033 0.0163 0.0597 0.0003 0.3200
793 Nový úvěr č. 3 0.0899 −0.0533 0.2331 0.1316 0.0135 0.4459
794 Nový úvěr č. 4 0.0407 −0.0189 0.1003 0.0392 0.0033 0.1653
795 Nový úvěr č. 5 0.0219 −0.0147 0.0585 0.0410 0.0012 0.2221
796 Nový úvěr č. 6 0.0043 −0.0112 0.0198 0.0524 0.0001 0.4106
797 Nový úvěr č. 7 0.0229 −0.0963 0.1421 0.0289 0.0002 0.1416
798 Nový úvěr č. 8 0.1167 0.0186 0.2148 0.0308 0.0007 0.1119
799 Nový úvěr č. 9 0.4730 −0.1411 1.0870 0.6093 0.0984 0.9336
800 Nový úvěr č. 10 0.1186 0.0191 0.2181 0.0467 0.0009 0.2545

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
118 2 500 41 0.3801 0.2700
119 2 1000 87 0.4122 0.2700
120 2 2000 162 0.3807 0.2700

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
26 39 40 2 2000 162

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 −0.2382
in1->h1 −2.1887
in2->h1 −1.5161
in3->h1 1.7038
in4->h1 −0.4987
in5->h1 1.8399
in6->h1 −0.3479
in7->h1 1.7022
in8->h1 −0.3167
in0->h2 −0.9134
in1->h2 2.0842
in2->h2 0.7000
in3->h2 −0.2784
in4->h2 −0.3608
in5->h2 −0.2564
in6->h2 0.2745
in7->h2 −0.6079
in8->h2 −3.5789
in0->h3 −0.5462
in1->h3 −2.9745
in2->h3 0.4711
in3->h3 −0.4987
in4->h3 0.5899
in5->h3 −0.6674
in6->h3 −0.1182
in7->h3 −0.7992
in8->h3 3.6592
h0->out 2.7464
h1->out −3.1919
h2->out −5.3260
h3->out −4.7213

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8