Srovnání ratingových modelů 26

Všeobecné informace

 • První model: 39
 • Druhý model: 40
 • Výběr: 2
 • Velikost výběru: 2000
 • Počet defaultů: 162

Diskriminační schopnost modelu

Rozdíl AUC

 • Hodnota: 0.0467
 • Bootstrap – průměr: 0.0449
 • Bootstrap – dolní limit: 0.0199
 • Bootstrap – horní limit: 0.0730

Informace poskytovaná modelem

IER

 • Hodnota (1): 0.0669
 • Bootstrap – průměr (1): 0.0888
 • Bootstrap – dolní limit (1): 0.0662
 • Bootstrap – horní limit (1): 0.1136
 • Hodnota (2): 0.0494
 • Bootstrap – průměr (2): 0.0712
 • Bootstrap – dolní limit (2):0.0472
 • Bootstrap – horní limit (2): 0.0951