Ratingový model 39

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie:ne
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 2
  • Velikost výběru: 1000
  • Počet defaultů: 101
  • AUC: 0.8145
  • IE: 0.3512
  • IER: 0.2575

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5567 1.0000 101 62 0.6139 0.5189 0.7088 0.5149 0.7030 0.6145 0.5295 0.6983
2 0.1850 0.5567 129 11 0.0853 0.0371 0.1335 0.0388 0.1395 0.0888 0.0424 0.1281
3 0.0526 0.1850 129 8 0.0620 0.0204 0.1036 0.0233 0.1085 0.0583 0.0155 0.1008
4 0.0340 0.0526 129 4 0.0310 0.0011 0.0609 0.0078 0.0620 0.0329 0.0078 0.0583
5 0.0246 0.0340 128 6 0.0469 0.0103 0.0835 0.0156 0.0859 0.0475 0.0156 0.0938
6 0.0159 0.0246 128 4 0.0313 0.0011 0.0614 0.0078 0.0625 0.0306 0.0037 0.0625
7 0.0094 0.0159 128 3 0.0234 −0.0028 0.0496 0.0000 0.0547 0.0248 0.0000 0.0547
8 0.0000 0.0094 128 3 0.0234 −0.0028 0.0496 0.0000 0.0547 0.0247 0.0078 0.0469

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
761 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0294 −0.1280 0.1868 0.0376 0.0046 0.1112
762 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0348 −0.0906 0.1603 0.0569 0.0041 0.2433
763 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0315 −0.0706 0.1335 0.0343 0.0082 0.0760
764 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.6252 0.2157 1.0346 0.6004 0.2635 0.8528
765 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.3060 −0.4739 1.0858 0.3018 0.0856 0.6390
766 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8040 0.5819 1.0262 0.8179 0.7202 0.9132
767 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.2230 −0.6399 1.0859 0.2939 0.0691 0.6333
768 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0392 −0.0861 0.1645 0.0284 0.0065 0.0721
769 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1082 −0.2230 0.4394 0.0899 0.0367 0.1992
770 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0148 −0.0566 0.0862 0.0202 0.0048 0.0610
771 Nový úvěr č. 1 0.7905 0.3182 1.2629 0.7646 0.4143 0.9084
772 Nový úvěr č. 2 0.0427 −0.2105 0.2960 0.0549 0.0049 0.1761
773 Nový úvěr č. 3 0.1866 −0.4005 0.7737 0.2150 0.0894 0.4386
774 Nový úvěr č. 4 0.0105 −0.0319 0.0528 0.0138 0.0029 0.0434
775 Nový úvěr č. 5 0.0308 −0.0685 0.1301 0.0247 0.0042 0.0688
776 Nový úvěr č. 6 0.0086 −0.0581 0.0753 0.0394 0.0030 0.1547
777 Nový úvěr č. 7 0.0029 −0.0058 0.0116 0.0099 0.0007 0.0348
778 Nový úvěr č. 8 0.0115 −0.0535 0.0766 0.0281 0.0038 0.1002
779 Nový úvěr č. 9 0.6764 0.1259 1.2270 0.6911 0.3916 0.8680
780 Nový úvěr č. 10 0.0127 −0.0768 0.1023 0.0283 0.0027 0.1013

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
115 2 500 41 0.3758 0.6272
116 2 1000 87 0.3987 0.2700
117 2 2000 162 0.3691 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
26 39 40 2 2000 162

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 2.1453
in1->h1 −1.9740
in2->h1 −0.5614
in3->h1 0.2162
in4->h1 0.4957
in5->h1 0.2119
in6->h1 −0.3275
in7->h1 0.6144
in8->h1 0.0386
in0->h2 1.1508
in1->h2 −1.6771
in2->h2 −0.5066
in3->h2 −0.2514
in4->h2 −0.9931
in5->h2 0.6890
in6->h2 0.2184
in7->h2 −0.6131
in8->h2 0.4628
in0->h3 0.0531
in1->h3 −0.9206
in2->h3 1.5632
in3->h3 −0.1650
in4->h3 1.1763
in5->h3 −0.9706
in6->h3 −0.0999
in7->h3 −0.8119
in8->h3 0.2882
h0->out 2.0469
h1->out −2.8971
h2->out −2.6927
h3->out −2.5458

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8