Validace ratingového modelu 119

Všeobecné informace

 • Ratingový model: 40
 • Výběr: 2
 • Velikost výběru: 1000
 • Počet defaultů: 87
 • Brier Skill Score: 0.4122
 • Kolmogorov-Smirnovův test: 0.2700

Ratingy

Rating Velikost výběru Počet defaultů Průměr v trénovací množině Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 53 39 0.6139 0.7358 0.6172 0.8545 0.6226 0.8491 0.7257 0.5939 0.8590
2 64 9 0.1473 0.1406 0.0555 0.2258 0.0625 0.2344 0.1388 0.0625 0.2188
3 178 13 0.0388 0.0730 0.0348 0.1113 0.0393 0.1124 0.0745 0.0420 0.1180
4 134 9 0.0543 0.0672 0.0248 0.1095 0.0299 0.1119 0.0675 0.0299 0.1194
5 163 6 0.0234 0.0368 0.0079 0.0657 0.0123 0.0675 0.0373 0.0123 0.0613
6 136 6 0.0234 0.0441 0.0096 0.0786 0.0147 0.0809 0.0446 0.0147 0.0812
7 102 4 0.0156 0.0392 0.0015 0.0769 0.0098 0.0784 0.0393 0.0098 0.0784
8 170 1 0.0000 0.0059 −0.0056 0.0174 0.0000 0.0176 0.0060 0.0000 0.0176

Diskriminační schopnost modelu

AUC

 • Hodnota: 0.8111
 • Normální rozdělení – dolní limit: 0.7584
 • Normální rozdělení – horní limit: 0.8638
 • Bootstrap – průměr: 0.8121
 • Bootstrap – dolní limit: 0.7494
 • Bootstrap – horní limit: 0.8607

Informace poskytovaná modelem

IE

 • Hodnota: 0.3021
 • Bootstrap – průměr: 0.2955
 • Bootstrap – dolní limit: 0.2411
 • Bootstrap – horní limit: 0.3465

IER

 • Hodnota: 0.2914
 • Bootstrap – průměr: 0.2979
 • Bootstrap – dolní limit: 0.2141
 • Bootstrap – horní limit: 0.3835

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8