Ratingový model 12

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie:ano
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 1
  • Velikost výběru: 2500
  • Počet defaultů: 233
  • AUC: 0.8469
  • IE: 0.3149
  • IER: 0.2923

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5845 1.0000 233 138 0.5923 0.5292 0.6554 0.5279 0.6567 0.5881 0.5211 0.6546
2 0.1554 0.5845 324 40 0.1235 0.0876 0.1593 0.0895 0.1605 0.1204 0.0833 0.1543
3 0.0565 0.1554 324 22 0.0679 0.0405 0.0953 0.0432 0.0957 0.0699 0.0463 0.0988
4 0.0451 0.0565 324 12 0.0370 0.0165 0.0576 0.0185 0.0586 0.0381 0.0200 0.0586
5 0.0365 0.0451 324 9 0.0278 0.0099 0.0457 0.0123 0.0463 0.0276 0.0138 0.0494
6 0.0257 0.0365 324 6 0.0185 0.0038 0.0332 0.0062 0.0340 0.0196 0.0062 0.0372
7 0.0143 0.0257 324 5 0.0154 0.0020 0.0289 0.0031 0.0309 0.0153 0.0031 0.0278
8 0.0000 0.0143 323 1 0.0031 −0.0030 0.0092 0.0000 0.0093 0.0026 0.0000 0.0093

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
221 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
222 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
223 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0376 −0.0621 0.1373 0.0733 0.0076 0.1850
224 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.7407 0.5247 0.9567 0.6797 0.3011 0.8803
225 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
226 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.9057 0.8226 0.9888 0.9088 0.8163 0.9709
227 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.1687 0.0580 0.2794 0.1590 0.0486 0.3548
228 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0511 0.0258 0.0764 0.0476 0.0108 0.1066
229 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
230 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
231 Nový úvěr č. 1 0.4165 −0.5354 1.3683 0.6784 0.0427 0.9837
232 Nový úvěr č. 2 0.0243 −0.0368 0.0855 0.0680 0.0026 0.3233
233 Nový úvěr č. 3 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
234 Nový úvěr č. 4 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
235 Nový úvěr č. 5 0.0013 0.0001 0.0024 0.0324 0.0006 0.1308
236 Nový úvěr č. 6 0.0419 0.0114 0.0724 0.0576 0.0008 0.3773
237 Nový úvěr č. 7 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
238 Nový úvěr č. 8 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
239 Nový úvěr č. 9 0.9406 0.8767 1.0045 0.9280 0.7595 0.9814
240 Nový úvěr č. 10 0.1977 0.0443 0.3512 0.1153 0.0079 0.3686

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
34 1 1250 121 0.4083 0.9639
35 1 2500 235 0.4290 0.9801
36 1 5000 423 0.3856 0.9639

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
8 9 12 1 2500 235
9 10 12 1 2500 235
19 11 12 1 2000 191

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 −1.8987
in1->h1 −1.2925
in2->h1 1.8725
in3->h1 0.2579
in4->h1 1.3676
in5->h1 0.5233
in6->h1 −0.2634
in7->h1 0.6946
in8->h1 0.5730
in0->h2 1.7481
in1->h2 −0.4726
in2->h2 −0.8663
in3->h2 −0.2823
in4->h2 −0.6339
in5->h2 −0.3893
in6->h2 0.2301
in7->h2 −0.4332
in8->h2 −1.9965
in0->h3 −1.7977
in1->h3 −3.3946
in2->h3 −0.2101
in3->h3 0.0321
in4->h3 0.1249
in5->h3 −0.0476
in6->h3 −0.0631
in7->h3 −0.1864
in8->h3 5.0482
h0->out 3.1934
h1->out −2.6105
h2->out −6.2378
h3->out −4.3212

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8