Ratingový model 10

Všeobecné informace

  • Typ modelu: logit
  • Výběr: 1
  • Velikost výběru: 2500
  • Počet defaultů: 233
  • AUC: 0.8411
  • IE: 0.3154
  • IER: 0.2947

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5689 1.0000 233 136 0.5837 0.5204 0.6470 0.5193 0.6481 0.5821 0.5256 0.6546
2 0.2015 0.5689 324 33 0.1019 0.0689 0.1348 0.0710 0.1358 0.1034 0.0755 0.1405
3 0.0688 0.2015 324 19 0.0586 0.0331 0.0842 0.0340 0.0864 0.0552 0.0323 0.0772
4 0.0404 0.0688 324 17 0.0525 0.0282 0.0767 0.0309 0.0772 0.0511 0.0292 0.0710
5 0.0282 0.0404 324 11 0.0340 0.0142 0.0537 0.0154 0.0556 0.0335 0.0154 0.0525
6 0.0170 0.0282 324 7 0.0216 0.0058 0.0374 0.0062 0.0401 0.0206 0.0062 0.0370
7 0.0097 0.0170 324 7 0.0216 0.0058 0.0374 0.0062 0.0401 0.0212 0.0062 0.0370
8 0.0000 0.0097 323 3 0.0093 −0.0012 0.0197 0.0000 0.0217 0.0095 0.0031 0.0186

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
181 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0297 0.0113 0.0480 0.0291 0.0145 0.0489
182 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0238 0.0037 0.0440 0.0241 0.0093 0.0479
183 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0305 0.0134 0.0477 0.0311 0.0145 0.0498
184 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.6127 0.4825 0.7429 0.6098 0.4999 0.7094
185 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.5827 0.4272 0.7381 0.5829 0.4133 0.7391
186 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.7782 0.7053 0.8512 0.7772 0.6971 0.8469
187 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.2309 0.1237 0.3381 0.2300 0.1468 0.3460
188 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0714 0.0457 0.0971 0.0698 0.0480 0.0933
189 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1367 0.0899 0.1835 0.1354 0.0928 0.1790
190 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0276 0.0160 0.0392 0.0269 0.0165 0.0423
191 Nový úvěr č. 1 0.8907 0.8119 0.9695 0.8845 0.7998 0.9623
192 Nový úvěr č. 2 0.0085 −0.0001 0.0171 0.0093 0.0027 0.0228
193 Nový úvěr č. 3 0.2984 0.2079 0.3889 0.2980 0.2080 0.4015
194 Nový úvěr č. 4 0.0183 0.0113 0.0254 0.0178 0.0117 0.0273
195 Nový úvěr č. 5 0.0221 0.0091 0.0350 0.0225 0.0102 0.0369
196 Nový úvěr č. 6 0.0045 −0.0014 0.0104 0.0052 0.0013 0.0138
197 Nový úvěr č. 7 0.0006 −0.0002 0.0013 0.0007 0.0001 0.0020
198 Nový úvěr č. 8 0.0172 0.0044 0.0299 0.0177 0.0062 0.0366
199 Nový úvěr č. 9 0.8523 0.7788 0.9258 0.8501 0.7635 0.9165
200 Nový úvěr č. 10 0.0231 0.0021 0.0441 0.0248 0.0075 0.0545

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
28 1 1250 121 0.3972 0.6272
29 1 2500 235 0.4200 0.6272
30 1 5000 423 0.3800 0.6272

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
9 10 12 1 2500 235
7 9 10 1 2500 235

Váhy

Popis Hodnota
−6.2328
1 0.2763
2 0.0106
3 −0.5935
4 −0.1620
5 0.0534
6 0.0233
7 0.2174
8 −1.0609

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8