Ratingový model 11

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie:ne
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 1
  • Velikost výběru: 2500
  • Počet defaultů: 233
  • AUC: 0.8483
  • IE: 0.3141
  • IER: 0.2965

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5682 1.0000 233 137 0.5880 0.5248 0.6512 0.5236 0.6524 0.5853 0.5193 0.6309
2 0.1642 0.5682 324 38 0.1173 0.0822 0.1523 0.0833 0.1543 0.1182 0.0848 0.1559
3 0.0589 0.1642 324 25 0.0772 0.0481 0.1062 0.0494 0.1080 0.0759 0.0494 0.1004
4 0.0379 0.0589 324 8 0.0247 0.0078 0.0416 0.0093 0.0432 0.0253 0.0091 0.0432
5 0.0305 0.0379 324 7 0.0216 0.0058 0.0374 0.0062 0.0401 0.0237 0.0093 0.0417
6 0.0246 0.0305 324 10 0.0309 0.0120 0.0497 0.0123 0.0525 0.0312 0.0138 0.0525
7 0.0192 0.0246 324 3 0.0093 −0.0012 0.0197 0.0000 0.0216 0.0102 0.0031 0.0201
8 0.0000 0.0192 323 5 0.0155 0.0020 0.0289 0.0031 0.0310 0.0147 0.0031 0.0295

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
201 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0391 −0.0621 0.1404 0.0366 0.0062 0.1023
202 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0359 −0.0591 0.1309 0.0445 0.0055 0.1659
203 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0431 −0.0566 0.1429 0.0524 0.0079 0.1599
204 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.6728 −0.7545 2.1000 0.6802 0.4174 0.8626
205 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.6238 −0.6490 1.8965 0.6058 0.2765 0.8722
206 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8695 0.5028 1.2362 0.8788 0.7957 0.9427
207 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.1940 −0.3098 0.6978 0.1781 0.0526 0.3892
208 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0453 −0.0741 0.1647 0.0385 0.0109 0.0867
209 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1201 −0.3847 0.6249 0.1243 0.0514 0.2234
210 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0349 −0.0475 0.1172 0.0266 0.0072 0.0507
211 Nový úvěr č. 1 0.9177 0.7138 1.1216 0.8682 0.6378 0.9720
212 Nový úvěr č. 2 0.0464 −0.1011 0.1939 0.0540 0.0031 0.2773
213 Nový úvěr č. 3 0.3379 −0.9478 1.6236 0.3351 0.1588 0.5522
214 Nový úvěr č. 4 0.0283 −0.0411 0.0977 0.0201 0.0038 0.0388
215 Nový úvěr č. 5 0.0288 −0.0266 0.0841 0.0313 0.0049 0.1103
216 Nový úvěr č. 6 0.0258 −0.0290 0.0807 0.0376 0.0030 0.1135
217 Nový úvěr č. 7 0.0143 −0.0382 0.0667 0.0363 0.0024 0.1536
218 Nový úvěr č. 8 0.0604 −0.0839 0.2048 0.0533 0.0063 0.1681
219 Nový úvěr č. 9 0.9084 0.7206 1.0962 0.9099 0.8282 0.9645
220 Nový úvěr č. 10 0.0721 −0.1617 0.3060 0.0824 0.0083 0.2625

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
31 1 1250 121 0.4151 0.2827
32 1 2500 235 0.4304 0.2827
33 1 5000 423 0.3883 0.2700

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
19 11 12 1 2000 191

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 −0.1933
in1->h1 0.6651
in2->h1 0.9073
in3->h1 −0.0795
in4->h1 0.6677
in5->h1 0.5719
in6->h1 −0.0313
in7->h1 0.6727
in8->h1 0.5420
in0->h2 3.4342
in1->h2 −2.7708
in2->h2 −0.0219
in3->h2 0.2042
in4->h2 −0.0156
in5->h2 −0.0592
in6->h2 0.1370
in7->h2 −0.1546
in8->h2 1.1533
in0->h3 −0.1697
in1->h3 −0.8157
in2->h3 1.0741
in3->h3 −0.2847
in4->h3 1.2891
in5->h3 0.6459
in6->h3 −0.4030
in7->h3 0.5118
in8->h3 0.1526
h0->out 0.8039
h1->out 2.2723
h2->out −4.4250
h3->out −1.8261

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8