Validace ratingového modelu 33

Všeobecné informace

 • Ratingový model: 11
 • Výběr: 1
 • Velikost výběru: 5000
 • Počet defaultů: 423
 • Brier Skill Score: 0.3883
 • Kolmogorov-Smirnovův test: 0.2700

Ratingy

Rating Velikost výběru Počet defaultů Průměr v trénovací množině Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 243 173 0.5880 0.7119 0.6550 0.7689 0.6543 0.7695 0.7159 0.6621 0.7676
2 293 52 0.1173 0.1775 0.1337 0.2212 0.1365 0.2218 0.1791 0.1399 0.2358
3 725 92 0.0772 0.1269 0.1027 0.1511 0.1034 0.1517 0.1276 0.1048 0.1517
4 702 29 0.0247 0.0413 0.0266 0.0560 0.0271 0.0570 0.0421 0.0285 0.0592
5 759 31 0.0216 0.0408 0.0268 0.0549 0.0277 0.0553 0.0411 0.0283 0.0567
6 626 18 0.0309 0.0288 0.0157 0.0418 0.0160 0.0431 0.0276 0.0144 0.0432
7 697 18 0.0093 0.0258 0.0140 0.0376 0.0143 0.0387 0.0253 0.0128 0.0373
8 955 10 0.0155 0.0105 0.0040 0.0169 0.0042 0.0178 0.0098 0.0042 0.0157

Diskriminační schopnost modelu

AUC

 • Hodnota: 0.8346
 • Normální rozdělení – dolní limit: 0.8125
 • Normální rozdělení – horní limit: 0.8567
 • Bootstrap – průměr: 0.8342
 • Bootstrap – dolní limit: 0.8136
 • Bootstrap – horní limit: 0.8564

Informace poskytovaná modelem

IE

 • Hodnota: 0.2971
 • Bootstrap – průměr: 0.2969
 • Bootstrap – dolní limit: 0.2738
 • Bootstrap – horní limit: 0.3211

IER

 • Hodnota: 0.2895
 • Bootstrap – průměr: 0.2930
 • Bootstrap – dolní limit: 0.2531
 • Bootstrap – horní limit: 0.3328

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8