Validace ratingového modelu 31

Všeobecné informace

 • Ratingový model: 11
 • Výběr: 1
 • Velikost výběru: 1250
 • Počet defaultů: 121
 • Brier Skill Score: 0.4151
 • Kolmogorov-Smirnovův test: 0.2827

Ratingy

Rating Velikost výběru Počet defaultů Průměr v trénovací množině Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 69 52 0.5880 0.7536 0.6520 0.8553 0.6522 0.8551 0.7519 0.6736 0.8261
2 67 12 0.1173 0.1791 0.0873 0.2709 0.0896 0.2687 0.1775 0.0896 0.2914
3 180 23 0.0772 0.1278 0.0790 0.1765 0.0833 0.1778 0.1303 0.0778 0.1807
4 170 8 0.0247 0.0471 0.0152 0.0789 0.0176 0.0824 0.0462 0.0176 0.0765
5 190 11 0.0216 0.0579 0.0247 0.0911 0.0263 0.0947 0.0564 0.0263 0.1030
6 163 4 0.0309 0.0245 0.0008 0.0483 0.0061 0.0491 0.0244 0.0000 0.0523
7 179 5 0.0093 0.0279 0.0038 0.0521 0.0056 0.0559 0.0278 0.0082 0.0503
8 232 6 0.0155 0.0259 0.0054 0.0463 0.0086 0.0474 0.0282 0.0129 0.0497

Diskriminační schopnost modelu

AUC

 • Hodnota: 0.8172
 • Normální rozdělení – dolní limit: 0.7709
 • Normální rozdělení – horní limit: 0.8635
 • Bootstrap – průměr: 0.8195
 • Bootstrap – dolní limit: 0.7709
 • Bootstrap – horní limit: 0.8662

Informace poskytovaná modelem

IE

 • Hodnota: 0.3261
 • Bootstrap – průměr: 0.3222
 • Bootstrap – dolní limit: 0.2682
 • Bootstrap – horní limit: 0.3748

IER

 • Hodnota: 0.2892
 • Bootstrap – průměr: 0.3014
 • Bootstrap – dolní limit: 0.2297
 • Bootstrap – horní limit: 0.3859

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8