Ratingový model 50

Všeobecné informace

  • Typ modelu: logit
  • Výběr: 2
  • Velikost výběru: 7500
  • Počet defaultů: 687
  • AUC: 0.8374
  • IE: 0.3196
  • IER: 0.2776

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5482 1.0000 687 376 0.5473 0.5101 0.5845 0.5095 0.5852 0.5440 0.5029 0.5793
2 0.2164 0.5482 974 117 0.1201 0.0997 0.1405 0.0996 0.1407 0.1192 0.1006 0.1376
3 0.0741 0.2164 974 60 0.0616 0.0465 0.0767 0.0472 0.0770 0.0624 0.0513 0.0749
4 0.0426 0.0741 973 36 0.0370 0.0251 0.0489 0.0257 0.0493 0.0378 0.0277 0.0483
5 0.0328 0.0426 973 47 0.0483 0.0348 0.0618 0.0349 0.0627 0.0486 0.0375 0.0632
6 0.0207 0.0328 973 26 0.0267 0.0166 0.0369 0.0175 0.0370 0.0273 0.0179 0.0380
7 0.0107 0.0207 973 14 0.0144 0.0069 0.0219 0.0072 0.0226 0.0140 0.0067 0.0216
8 0.0000 0.0107 973 11 0.0113 0.0047 0.0179 0.0051 0.0185 0.0116 0.0062 0.0180

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
981 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0357 0.0228 0.0486 0.0370 0.0266 0.0482
982 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0344 0.0175 0.0512 0.0364 0.0224 0.0515
983 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0424 0.0295 0.0554 0.0426 0.0316 0.0552
984 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.6536 0.5849 0.7224 0.6498 0.5948 0.7011
985 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.6199 0.5416 0.6983 0.6184 0.5399 0.6826
986 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.6733 0.6216 0.7250 0.6712 0.6199 0.7213
987 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.1754 0.1235 0.2273 0.1719 0.1324 0.2252
988 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0602 0.0469 0.0736 0.0605 0.0480 0.0750
989 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1225 0.0978 0.1473 0.1230 0.1011 0.1465
990 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0283 0.0216 0.0349 0.0288 0.0232 0.0356
991 Nový úvěr č. 1 0.7913 0.7143 0.8684 0.7829 0.7175 0.8472
992 Nový úvěr č. 2 0.0084 0.0037 0.0131 0.0088 0.0051 0.0152
993 Nový úvěr č. 3 0.2551 0.2103 0.2999 0.2560 0.2161 0.3039
994 Nový úvěr č. 4 0.0204 0.0159 0.0248 0.0207 0.0170 0.0259
995 Nový úvěr č. 5 0.0287 0.0196 0.0378 0.0285 0.0205 0.0391
996 Nový úvěr č. 6 0.0134 0.0016 0.0252 0.0159 0.0079 0.0343
997 Nový úvěr č. 7 0.0017 0.0004 0.0031 0.0019 0.0008 0.0034
998 Nový úvěr č. 8 0.0276 0.0161 0.0391 0.0280 0.0177 0.0388
999 Nový úvěr č. 9 0.7908 0.7367 0.8449 0.7904 0.7378 0.8357
1000 Nový úvěr č. 10 0.0336 0.0160 0.0512 0.0334 0.0195 0.0530

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
148 2 3750 321 0.3827 0.9801
149 2 7500 673 0.3929 0.9801
150 2 15000 1340 0.4054 0.9801

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
−6.2896
1 0.2382
2 −0.0314
3 −0.2726
4 −0.0198
5 −0.0907
6 0.0640
7 0.0560
8 −0.8673

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8