Validace ratingového modelu 149

Všeobecné informace

 • Ratingový model: 50
 • Výběr: 2
 • Velikost výběru: 7500
 • Počet defaultů: 673
 • Brier Skill Score: 0.3929
 • Kolmogorov-Smirnovův test: 0.9801

Ratingy

Rating Velikost výběru Počet defaultů Průměr v trénovací množině Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 351 268 0.5473 0.7635 0.7191 0.8080 0.7179 0.8063 0.7654 0.7293 0.7992
2 517 113 0.1201 0.2186 0.1829 0.2542 0.1838 0.2553 0.2196 0.1827 0.2631
3 978 102 0.0616 0.1043 0.0851 0.1235 0.0859 0.1237 0.1041 0.0864 0.1253
4 1284 71 0.0370 0.0553 0.0428 0.0678 0.0428 0.0678 0.0553 0.0448 0.0658
5 1186 53 0.0483 0.0447 0.0329 0.0564 0.0337 0.0565 0.0437 0.0337 0.0552
6 437 21 0.0267 0.0481 0.0280 0.0681 0.0297 0.0686 0.0496 0.0320 0.0721
7 1458 34 0.0144 0.0233 0.0156 0.0311 0.0158 0.0316 0.0232 0.0158 0.0323
8 1289 11 0.0113 0.0085 0.0035 0.0136 0.0039 0.0140 0.0085 0.0047 0.0136

Diskriminační schopnost modelu

AUC

 • Hodnota: 0.8348
 • Normální rozdělení – dolní limit: 0.8174
 • Normální rozdělení – horní limit: 0.8522
 • Bootstrap – průměr: 0.8344
 • Bootstrap – dolní limit: 0.8165
 • Bootstrap – horní limit: 0.8543

Informace poskytovaná modelem

IE

 • Hodnota: 0.3060
 • Bootstrap – průměr: 0.3038
 • Bootstrap – dolní limit: 0.2838
 • Bootstrap – horní limit: 0.3233

IER

 • Hodnota: 0.2976
 • Bootstrap – průměr: 0.2986
 • Bootstrap – dolní limit: 0.2614
 • Bootstrap – horní limit: 0.3314

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8