Validace ratingového modelu 148

Všeobecné informace

 • Ratingový model: 50
 • Výběr: 2
 • Velikost výběru: 3750
 • Počet defaultů: 321
 • Brier Skill Score: 0.3827
 • Kolmogorov-Smirnovův test: 0.9801

Ratingy

Rating Velikost výběru Počet defaultů Průměr v trénovací množině Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 173 127 0.5473 0.7341 0.6683 0.7999 0.6647 0.7977 0.7340 0.6733 0.8038
2 250 56 0.1201 0.2240 0.1723 0.2757 0.1720 0.2760 0.2229 0.1699 0.2701
3 492 45 0.0616 0.0915 0.0660 0.1169 0.0671 0.1179 0.0937 0.0701 0.1149
4 644 37 0.0370 0.0575 0.0395 0.0754 0.0404 0.0761 0.0566 0.0365 0.0745
5 610 25 0.0483 0.0410 0.0253 0.0567 0.0262 0.0574 0.0408 0.0237 0.0575
6 221 10 0.0267 0.0452 0.0178 0.0727 0.0181 0.0724 0.0441 0.0271 0.0748
7 720 16 0.0144 0.0222 0.0115 0.0330 0.0125 0.0333 0.0222 0.0139 0.0327
8 640 5 0.0113 0.0078 0.0010 0.0146 0.0016 0.0156 0.0081 0.0016 0.0149

Diskriminační schopnost modelu

AUC

 • Hodnota: 0.8341
 • Normální rozdělení – dolní limit: 0.8090
 • Normální rozdělení – horní limit: 0.8593
 • Bootstrap – průměr: 0.8337
 • Bootstrap – dolní limit: 0.8081
 • Bootstrap – horní limit: 0.8541

Informace poskytovaná modelem

IE

 • Hodnota: 0.2987
 • Bootstrap – průměr: 0.2991
 • Bootstrap – dolní limit: 0.2754
 • Bootstrap – horní limit: 0.3230

IER

 • Hodnota: 0.2916
 • Bootstrap – průměr: 0.2949
 • Bootstrap – dolní limit: 0.2561
 • Bootstrap – horní limit: 0.3383

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8