Ratingový model 47

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie:ne
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 2
  • Velikost výběru: 5000
  • Počet defaultů: 469
  • AUC: 0.8323
  • IE: 0.3239
  • IER: 0.2786

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5729 1.0000 469 267 0.5693 0.5245 0.6141 0.5245 0.6141 0.5717 0.5255 0.6206
2 0.1685 0.5729 648 80 0.1235 0.0981 0.1488 0.0988 0.1497 0.1221 0.0971 0.1506
3 0.0538 0.1685 648 33 0.0509 0.0340 0.0679 0.0340 0.0679 0.0509 0.0362 0.0694
4 0.0326 0.0538 647 21 0.0325 0.0188 0.0461 0.0201 0.0464 0.0312 0.0193 0.0433
5 0.0208 0.0326 647 27 0.0417 0.0263 0.0571 0.0263 0.0572 0.0427 0.0286 0.0573
6 0.0129 0.0208 647 17 0.0263 0.0140 0.0386 0.0155 0.0386 0.0272 0.0155 0.0386
7 0.0082 0.0129 647 13 0.0201 0.0093 0.0309 0.0108 0.0309 0.0204 0.0108 0.0325
8 0.0000 0.0082 647 11 0.0170 0.0070 0.0270 0.0077 0.0278 0.0167 0.0093 0.0278

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
921 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0362 −0.0173 0.0896 0.0320 0.0075 0.0966
922 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0377 −0.0236 0.0991 0.0470 0.0076 0.2457
923 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0646 −0.0398 0.1691 0.0692 0.0166 0.1293
924 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.7435 0.3995 1.0875 0.7407 0.5095 0.8894
925 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7174 0.4364 0.9984 0.7285 0.4971 0.8680
926 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.7933 0.6086 0.9780 0.8125 0.7318 0.8741
927 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.0611 −0.0898 0.2119 0.0973 0.0314 0.2423
928 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0554 −0.0866 0.1973 0.0478 0.0169 0.0913
929 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0639 −0.0119 0.1398 0.0700 0.0282 0.1195
930 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0113 −0.0082 0.0308 0.0231 0.0064 0.0428
931 Nový úvěr č. 1 0.6313 −0.0655 1.3282 0.6723 0.0940 0.9456
932 Nový úvěr č. 2 0.0794 −0.0276 0.1864 0.0705 0.0110 0.1963
933 Nový úvěr č. 3 0.2022 −0.0044 0.4089 0.1968 0.0806 0.3630
934 Nový úvěr č. 4 0.0083 −0.0041 0.0208 0.0198 0.0031 0.0394
935 Nový úvěr č. 5 0.0384 −0.0639 0.1406 0.0458 0.0061 0.1033
936 Nový úvěr č. 6 0.0596 −0.1810 0.3002 0.0764 0.0086 0.2394
937 Nový úvěr č. 7 0.0396 −0.1903 0.2694 0.0442 0.0041 0.1152
938 Nový úvěr č. 8 0.0450 −0.1059 0.1960 0.0518 0.0098 0.1551
939 Nový úvěr č. 9 0.8875 0.7658 1.0092 0.8759 0.7267 0.9388
940 Nový úvěr č. 10 0.0847 −0.0438 0.2132 0.0591 0.0106 0.1977

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
139 2 2500 212 0.3902 0.6601
140 2 5000 417 0.3831 0.6601
141 2 10000 885 0.4007 0.6272

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
28 47 48 2 2000 162

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 0.9165
in1->h1 −2.5612
in2->h1 0.7469
in3->h1 −0.9258
in4->h1 −0.0702
in5->h1 −0.8473
in6->h1 −0.7182
in7->h1 −0.1589
in8->h1 2.9716
in0->h2 1.7256
in1->h2 −0.7287
in2->h2 −0.0640
in3->h2 0.5069
in4->h2 0.7462
in5->h2 −0.1765
in6->h2 0.8331
in7->h2 0.2465
in8->h2 −1.2509
in0->h3 3.4439
in1->h3 −2.8772
in2->h3 −0.4494
in3->h3 0.3560
in4->h3 −0.4862
in5->h3 0.8135
in6->h3 −0.5723
in7->h3 −0.1187
in8->h3 0.6845
h0->out 2.9727
h1->out −2.1505
h2->out −3.1740
h3->out −3.0777

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8