Ratingový model 48

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie:ano
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 2
  • Velikost výběru: 5000
  • Počet defaultů: 469
  • AUC: 0.8395
  • IE: 0.3236
  • IER: 0.2789

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5606 1.0000 469 261 0.5565 0.5115 0.6015 0.5117 0.6013 0.5553 0.5181 0.5961
2 0.1605 0.5606 648 91 0.1404 0.1137 0.1672 0.1142 0.1682 0.1389 0.1141 0.1645
3 0.0634 0.1605 648 37 0.0571 0.0392 0.0750 0.0401 0.0756 0.0571 0.0417 0.0780
4 0.0398 0.0634 647 32 0.0495 0.0328 0.0662 0.0340 0.0665 0.0496 0.0316 0.0688
5 0.0294 0.0398 647 19 0.0294 0.0164 0.0424 0.0170 0.0433 0.0289 0.0170 0.0402
6 0.0240 0.0294 647 10 0.0155 0.0060 0.0250 0.0062 0.0263 0.0160 0.0077 0.0278
7 0.0184 0.0240 647 12 0.0185 0.0082 0.0289 0.0093 0.0294 0.0185 0.0093 0.0286
8 0.0000 0.0184 647 7 0.0108 0.0028 0.0188 0.0031 0.0201 0.0108 0.0062 0.0185

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
941 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0305 0.0117 0.0492 0.0408 0.0077 0.1280
942 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0283 0.0147 0.0420 0.0469 0.0060 0.1712
943 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.1106 0.0313 0.1900 0.1010 0.0417 0.1512
944 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.6704 0.5104 0.8304 0.7768 0.5701 0.8932
945 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7577 0.6392 0.8761 0.6869 0.4801 0.8379
946 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8316 0.7336 0.9296 0.8254 0.7497 0.8910
947 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.0627 0.0025 0.1230 0.0816 0.0211 0.1662
948 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0280 −0.0006 0.0567 0.0427 0.0145 0.0789
949 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1081 0.0441 0.1722 0.0774 0.0221 0.1816
950 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0256 −0.0045 0.0557 0.0310 0.0119 0.0708
951 Nový úvěr č. 1 0.8294 0.6548 1.0039 0.3910 0.0097 0.9422
952 Nový úvěr č. 2 0.0338 −0.0293 0.0969 0.0699 0.0066 0.1718
953 Nový úvěr č. 3 0.1712 0.0946 0.2479 0.1764 0.0382 0.5630
954 Nový úvěr č. 4 0.0295 −0.0096 0.0686 0.0460 0.0083 0.1746
955 Nový úvěr č. 5 0.0738 −0.0055 0.1531 0.0613 0.0024 0.1670
956 Nový úvěr č. 6 0.1125 −0.1792 0.4043 0.1391 0.0021 0.7145
957 Nový úvěr č. 7 0.0482 −0.0470 0.1434 0.0810 0.0072 0.1625
958 Nový úvěr č. 8 0.0333 0.0089 0.0577 0.0860 0.0199 0.1577
959 Nový úvěr č. 9 0.9170 0.8553 0.9787 0.8113 0.3319 0.9535
960 Nový úvěr č. 10 0.0337 −0.0044 0.0718 0.0994 0.0095 0.2631

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
142 2 2500 212 0.3908 0.6272
143 2 5000 417 0.3846 0.6272
144 2 10000 885 0.4058 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
28 47 48 2 2000 162

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 −2.3505
in1->h1 −1.3022
in2->h1 1.0441
in3->h1 −1.0650
in4->h1 −0.8687
in5->h1 0.8515
in6->h1 −2.2146
in7->h1 0.3542
in8->h1 −0.8690
in0->h2 0.4039
in1->h2 −0.4931
in2->h2 −0.4217
in3->h2 −0.2996
in4->h2 0.3691
in5->h2 −0.4590
in6->h2 1.8080
in7->h2 −0.0577
in8->h2 0.0971
in0->h3 5.6128
in1->h3 −3.9232
in2->h3 0.0193
in3->h3 0.4417
in4->h3 −0.0129
in5->h3 0.2847
in6->h3 −1.0163
in7->h3 −0.0040
in8->h3 0.8067
h0->out 2.8288
h1->out −2.1780
h2->out −2.2409
h3->out −4.3597

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8