Ratingový model 46

Všeobecné informace

  • Typ modelu: logit
  • Výběr: 2
  • Velikost výběru: 5000
  • Počet defaultů: 469
  • AUC: 0.8400
  • IE: 0.3218
  • IER: 0.2857

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5578 1.0000 469 262 0.5586 0.5137 0.6036 0.5139 0.6034 0.5642 0.5245 0.6067
2 0.2167 0.5578 648 82 0.1265 0.1009 0.1521 0.1019 0.1528 0.1258 0.1010 0.1514
3 0.0709 0.2167 648 39 0.0602 0.0419 0.0785 0.0432 0.0787 0.0573 0.0409 0.0725
4 0.0420 0.0709 647 23 0.0355 0.0213 0.0498 0.0216 0.0510 0.0350 0.0247 0.0495
5 0.0317 0.0420 647 28 0.0433 0.0276 0.0590 0.0278 0.0603 0.0441 0.0301 0.0603
6 0.0202 0.0317 647 15 0.0232 0.0116 0.0348 0.0124 0.0355 0.0231 0.0124 0.0340
7 0.0112 0.0202 647 9 0.0139 0.0049 0.0229 0.0062 0.0232 0.0139 0.0069 0.0255
8 0.0000 0.0112 647 11 0.0170 0.0070 0.0270 0.0077 0.0278 0.0168 0.0062 0.0263

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
901 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0360 0.0204 0.0517 0.0356 0.0226 0.0510
902 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0366 0.0150 0.0582 0.0363 0.0202 0.0580
903 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0497 0.0318 0.0676 0.0491 0.0360 0.0675
904 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.6731 0.5919 0.7543 0.6699 0.6045 0.7367
905 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.6555 0.5627 0.7483 0.6484 0.5398 0.7434
906 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.6603 0.5974 0.7233 0.6588 0.5958 0.7228
907 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.1632 0.1030 0.2235 0.1695 0.1155 0.2260
908 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0594 0.0439 0.0748 0.0579 0.0461 0.0720
909 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1096 0.0823 0.1370 0.1112 0.0872 0.1407
910 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0281 0.0201 0.0361 0.0277 0.0197 0.0368
911 Nový úvěr č. 1 0.7557 0.6551 0.8563 0.7561 0.6695 0.8324
912 Nový úvěr č. 2 0.0091 0.0030 0.0152 0.0095 0.0036 0.0186
913 Nový úvěr č. 3 0.2429 0.1902 0.2957 0.2420 0.1983 0.2820
914 Nový úvěr č. 4 0.0206 0.0153 0.0260 0.0204 0.0144 0.0269
915 Nový úvěr č. 5 0.0317 0.0196 0.0437 0.0314 0.0229 0.0421
916 Nový úvěr č. 6 0.0134 0.0005 0.0263 0.0151 0.0058 0.0357
917 Nový úvěr č. 7 0.0026 0.0002 0.0049 0.0027 0.0010 0.0058
918 Nový úvěr č. 8 0.0365 0.0186 0.0545 0.0361 0.0231 0.0546
919 Nový úvěr č. 9 0.7987 0.7359 0.8614 0.7908 0.7235 0.8501
920 Nový úvěr č. 10 0.0488 0.0192 0.0784 0.0481 0.0280 0.0814

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
136 2 2500 212 0.3769 0.9639
137 2 5000 417 0.3751 0.9801
138 2 10000 885 0.3956 0.9801

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
−6.1518
1 0.2324
2 0.0021
3 −0.3455
4 0.0219
5 −0.1222
6 0.0518
7 0.0118
8 −0.6469

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8