Ratingový model 44

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie:ano
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 2
  • Velikost výběru: 2500
  • Počet defaultů: 220
  • AUC: 0.8424
  • IE: 0.3050
  • IER: 0.2912

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5625 1.0000 220 127 0.5773 0.5120 0.6425 0.5136 0.6409 0.5757 0.5180 0.6297
2 0.1822 0.5625 326 42 0.1288 0.0925 0.1652 0.0951 0.1656 0.1314 0.0904 0.1642
3 0.0613 0.1822 326 19 0.0583 0.0329 0.0837 0.0337 0.0859 0.0586 0.0352 0.0890
4 0.0354 0.0613 326 9 0.0276 0.0098 0.0454 0.0123 0.0460 0.0283 0.0092 0.0460
5 0.0248 0.0354 326 14 0.0429 0.0209 0.0650 0.0215 0.0675 0.0425 0.0245 0.0675
6 0.0160 0.0248 326 3 0.0092 −0.0012 0.0196 0.0000 0.0215 0.0092 0.0000 0.0200
7 0.0105 0.0160 325 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
8 0.0000 0.0105 325 6 0.0185 0.0038 0.0331 0.0062 0.0338 0.0186 0.0062 0.0338

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
861 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0115 −0.0132 0.0362 0.0193 0.0022 0.0712
862 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0157 −0.0559 0.0872 0.0298 0.0020 0.1207
863 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0938 −0.1101 0.2978 0.0863 0.0141 0.1601
864 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.7875 0.5028 1.0722 0.7466 0.4684 0.9222
865 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7088 −0.4550 1.8726 0.7217 0.3832 0.8971
866 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.7923 0.0958 1.4887 0.8121 0.6830 0.8971
867 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.1131 −0.2352 0.4614 0.1123 0.0159 0.2910
868 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0212 0.0031 0.0393 0.0246 0.0032 0.0621
869 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0821 −0.0894 0.2537 0.0665 0.0130 0.1620
870 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0230 −0.0069 0.0529 0.0176 0.0028 0.0449
871 Nový úvěr č. 1 0.6388 0.0293 1.2484 0.3908 0.0101 0.8969
872 Nový úvěr č. 2 0.0740 −0.0884 0.2364 0.0577 0.0025 0.2007
873 Nový úvěr č. 3 0.1957 −0.3398 0.7312 0.1398 0.0211 0.3419
874 Nový úvěr č. 4 0.0260 0.0024 0.0496 0.0201 0.0029 0.0655
875 Nový úvěr č. 5 0.0340 0.0102 0.0579 0.0456 0.0031 0.1270
876 Nový úvěr č. 6 0.1216 0.0534 0.1899 0.1278 0.0016 0.7211
877 Nový úvěr č. 7 0.0478 −0.0891 0.1846 0.0899 0.0011 0.4645
878 Nový úvěr č. 8 0.0418 −0.0390 0.1226 0.0675 0.0053 0.1630
879 Nový úvěr č. 9 0.8690 0.6820 1.0560 0.7835 0.2536 0.9470
880 Nový úvěr č. 10 0.0401 −0.0220 0.1022 0.0859 0.0091 0.3257

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
130 2 1250 102 0.3979 0.6272
131 2 2500 212 0.3879 0.6272
132 2 5000 417 0.3810 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
27 43 44 2 2000 162

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 −4.2483
in1->h1 3.5194
in2->h1 0.0189
in3->h1 −0.2643
in4->h1 −0.1630
in5->h1 −0.1488
in6->h1 0.7346
in7->h1 −0.1304
in8->h1 −1.1985
in0->h2 1.8949
in1->h2 −0.4114
in2->h2 −1.1166
in3->h2 −2.3901
in4->h2 −0.1449
in5->h2 0.4741
in6->h2 1.5025
in7->h2 −0.1350
in8->h2 −0.5731
in0->h3 −0.2770
in1->h3 0.2704
in2->h3 2.0523
in3->h3 −0.7515
in4->h3 0.2747
in5->h3 −0.2696
in6->h3 2.3072
in7->h3 −0.4194
in8->h3 −1.6131
h0->out −1.9430
h1->out 4.1080
h2->out −1.4803
h3->out −1.4687

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8