Ratingový model 43

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie:ne
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 2
  • Velikost výběru: 2500
  • Počet defaultů: 220
  • AUC: 0.8455
  • IE: 0.3060
  • IER: 0.2887

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5497 1.0000 220 125 0.5682 0.5027 0.6336 0.5045 0.6318 0.5675 0.4976 0.6318
2 0.1802 0.5497 326 42 0.1288 0.0925 0.1652 0.0951 0.1656 0.1251 0.0951 0.1550
3 0.0535 0.1802 326 13 0.0399 0.0186 0.0611 0.0215 0.0613 0.0394 0.0183 0.0568
4 0.0271 0.0535 326 12 0.0368 0.0164 0.0572 0.0184 0.0583 0.0375 0.0184 0.0552
5 0.0179 0.0271 326 16 0.0491 0.0256 0.0725 0.0276 0.0736 0.0504 0.0291 0.0706
6 0.0119 0.0179 326 5 0.0153 0.0020 0.0287 0.0031 0.0307 0.0147 0.0031 0.0276
7 0.0076 0.0119 325 2 0.0062 −0.0023 0.0147 0.0000 0.0154 0.0070 0.0000 0.0170
8 0.0000 0.0076 325 5 0.0154 0.0020 0.0288 0.0031 0.0308 0.0156 0.0031 0.0293

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
841 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0229 −0.0828 0.1285 0.0315 0.0044 0.1158
842 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0271 −0.1843 0.2385 0.0529 0.0065 0.1700
843 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.1091 −0.0672 0.2853 0.0807 0.0123 0.1552
844 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.6817 0.0464 1.3171 0.7252 0.4818 0.8999
845 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7672 0.1080 1.4263 0.6881 0.3642 0.8671
846 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.7759 0.1566 1.3952 0.7961 0.7012 0.8804
847 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.0710 −0.1877 0.3296 0.1046 0.0233 0.3091
848 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0372 −0.0808 0.1551 0.0279 0.0068 0.0569
849 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1000 −0.4551 0.6551 0.0905 0.0383 0.2000
850 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0087 −0.0232 0.0406 0.0109 0.0024 0.0322
851 Nový úvěr č. 1 0.6770 0.0458 1.3082 0.6347 0.1746 0.9014
852 Nový úvěr č. 2 0.0886 −0.1510 0.3283 0.0645 0.0046 0.2085
853 Nový úvěr č. 3 0.2180 −0.8739 1.3099 0.2173 0.0989 0.3766
854 Nový úvěr č. 4 0.0114 −0.0286 0.0515 0.0106 0.0023 0.0294
855 Nový úvěr č. 5 0.0790 −0.0987 0.2568 0.0423 0.0071 0.1068
856 Nový úvěr č. 6 0.0195 −0.0389 0.0779 0.0635 0.0032 0.2608
857 Nový úvěr č. 7 0.0538 −0.1769 0.2846 0.0335 0.0016 0.1099
858 Nový úvěr č. 8 0.0360 −0.0700 0.1419 0.0400 0.0039 0.1129
859 Nový úvěr č. 9 0.8339 0.3569 1.3109 0.8181 0.6408 0.9254
860 Nový úvěr č. 10 0.0927 −0.1345 0.3200 0.0669 0.0094 0.1830

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
127 2 1250 102 0.4166 0.6601
128 2 2500 212 0.3861 0.6601
129 2 5000 417 0.3801 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
27 43 44 2 2000 162

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 −0.4438
in1->h1 0.4646
in2->h1 −0.3942
in3->h1 0.0190
in4->h1 −0.0408
in5->h1 0.2131
in6->h1 −1.1076
in7->h1 0.7569
in8->h1 0.8024
in0->h2 3.0682
in1->h2 −2.9713
in2->h2 −0.1094
in3->h2 0.0919
in4->h2 −0.2185
in5->h2 0.2775
in6->h2 −0.5454
in7->h2 −0.0326
in8->h2 1.2616
in0->h3 −0.4902
in1->h3 −0.2600
in2->h3 0.3285
in3->h3 −0.3071
in4->h3 1.2370
in5->h3 −0.3975
in6->h3 0.2889
in7->h3 1.3304
in8->h3 −0.7196
h0->out −0.0442
h1->out 2.3108
h2->out −4.1475
h3->out −1.8975

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8