Ratingový model 23

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie:ne
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 1
  • Velikost výběru: 10000
  • Počet defaultů: 934
  • AUC: 0.8372
  • IE: 0.3267
  • IER: 0.2714

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5469 1.0000 934 511 0.5471 0.5152 0.5790 0.5150 0.5792 0.5442 0.5084 0.5777
2 0.1542 0.5469 1296 159 0.1227 0.1048 0.1405 0.1049 0.1404 0.1219 0.1045 0.1416
3 0.0727 0.1542 1295 96 0.0741 0.0599 0.0884 0.0602 0.0888 0.0730 0.0610 0.0865
4 0.0429 0.0727 1295 52 0.0402 0.0295 0.0508 0.0301 0.0510 0.0400 0.0305 0.0521
5 0.0243 0.0429 1295 48 0.0371 0.0268 0.0474 0.0270 0.0479 0.0360 0.0274 0.0445
6 0.0086 0.0243 1295 28 0.0216 0.0137 0.0295 0.0139 0.0301 0.0215 0.0154 0.0282
7 0.0023 0.0086 1295 26 0.0201 0.0124 0.0277 0.0131 0.0278 0.0200 0.0127 0.0278
8 0.0000 0.0023 1295 14 0.0108 0.0052 0.0164 0.0054 0.0170 0.0109 0.0054 0.0162

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
441 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0354 −0.0793 0.1502 0.0369 0.0152 0.0717
442 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0306 −0.1150 0.1763 0.0366 0.0113 0.0867
443 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0702 0.0120 0.1284 0.0692 0.0382 0.1080
444 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.7297 0.1975 1.2619 0.7306 0.5825 0.8273
445 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7165 −0.0359 1.4689 0.7290 0.6062 0.8263
446 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8505 0.6616 1.0394 0.8819 0.8299 0.9205
447 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.1069 0.0139 0.1999 0.1041 0.0566 0.1606
448 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0515 −0.0601 0.1630 0.0363 0.0202 0.0522
449 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0953 −0.0145 0.2052 0.1036 0.0693 0.1503
450 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0297 −0.1091 0.1684 0.0478 0.0237 0.0690
451 Nový úvěr č. 1 0.4191 −0.0509 0.8890 0.7961 0.2548 0.9502
452 Nový úvěr č. 2 0.0702 −0.0523 0.1927 0.0811 0.0211 0.2071
453 Nový úvěr č. 3 0.2896 −0.0705 0.6497 0.3910 0.2110 0.5769
454 Nový úvěr č. 4 0.0079 −0.0165 0.0323 0.0393 0.0061 0.0603
455 Nový úvěr č. 5 0.0053 −0.0024 0.0130 0.0249 0.0028 0.0437
456 Nový úvěr č. 6 0.0483 −0.1496 0.2463 0.0830 0.0235 0.2584
457 Nový úvěr č. 7 0.1039 −0.0262 0.2339 0.0587 0.0190 0.1224
458 Nový úvěr č. 8 0.1174 0.0256 0.2092 0.0759 0.0374 0.1452
459 Nový úvěr č. 9 0.8835 0.7632 1.0038 0.9165 0.8571 0.9549
460 Nový úvěr č. 10 0.1314 0.0320 0.2309 0.0759 0.0280 0.1952

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
67 1 5000 423 0.3859 0.9639
68 1 10000 889 0.4076 0.9801
69 1 20000 1813 0.4222 0.9801

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
22 23 24 1 2000 191

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 1.0150
in1->h1 −0.4748
in2->h1 −0.4826
in3->h1 −0.0429
in4->h1 −0.2980
in5->h1 0.0181
in6->h1 0.4842
in7->h1 −0.1381
in8->h1 −1.6189
in0->h2 1.2358
in1->h2 −3.7563
in2->h2 0.1108
in3->h2 −0.8871
in4->h2 0.1931
in5->h2 0.2642
in6->h2 0.1103
in7->h2 −0.1136
in8->h2 4.3409
in0->h3 0.7810
in1->h3 −0.2296
in2->h3 −0.2223
in3->h3 0.2944
in4->h3 0.1380
in5->h3 −0.6949
in6->h3 −0.2342
in7->h3 −0.1255
in8->h3 −2.0420
h0->out 2.3771
h1->out −2.5956
h2->out −4.2165
h3->out −2.7834

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8