Ratingový model 24

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie:ano
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 1
  • Velikost výběru: 10000
  • Počet defaultů: 934
  • AUC: 0.8377
  • IE: 0.3262
  • IER: 0.2699

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5579 1.0000 934 507 0.5428 0.5109 0.5748 0.5107 0.5749 0.5458 0.5161 0.5729
2 0.1538 0.5579 1296 164 0.1265 0.1084 0.1446 0.1088 0.1451 0.1261 0.1079 0.1436
3 0.0743 0.1538 1295 98 0.0757 0.0613 0.0901 0.0618 0.0903 0.0758 0.0591 0.0888
4 0.0460 0.0743 1295 62 0.0479 0.0362 0.0595 0.0363 0.0595 0.0474 0.0358 0.0595
5 0.0323 0.0460 1295 37 0.0286 0.0195 0.0376 0.0201 0.0378 0.0293 0.0208 0.0390
6 0.0225 0.0323 1295 27 0.0208 0.0131 0.0286 0.0131 0.0293 0.0212 0.0127 0.0290
7 0.0163 0.0225 1295 30 0.0232 0.0150 0.0314 0.0154 0.0317 0.0233 0.0154 0.0328
8 0.0000 0.0163 1295 9 0.0069 0.0024 0.0115 0.0031 0.0116 0.0069 0.0039 0.0100

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
461 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0384 −0.0180 0.0947 0.0398 0.0202 0.0788
462 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0342 −0.0281 0.0966 0.0606 0.0175 0.3563
463 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0812 0.0355 0.1268 0.0735 0.0388 0.1140
464 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.7247 0.4921 0.9573 0.7225 0.5299 0.8278
465 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7074 0.2169 1.1980 0.7128 0.5764 0.8372
466 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8687 0.7502 0.9873 0.8862 0.8343 0.9274
467 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.1068 0.0499 0.1637 0.1157 0.0447 0.1734
468 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0453 −0.0269 0.1175 0.0397 0.0189 0.0663
469 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1005 −0.0270 0.2280 0.0970 0.0553 0.1453
470 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0496 0.0229 0.0762 0.0521 0.0319 0.0812
471 Nový úvěr č. 1 0.1530 −0.0158 0.3219 0.7075 0.0558 0.9725
472 Nový úvěr č. 2 0.1069 0.0070 0.2068 0.0593 0.0092 0.1680
473 Nový úvěr č. 3 0.2007 0.0215 0.3799 0.3520 0.1258 0.6542
474 Nový úvěr č. 4 0.0366 0.0210 0.0523 0.0417 0.0154 0.0711
475 Nový úvěr č. 5 0.0044 0.0006 0.0081 0.0265 0.0009 0.1096
476 Nový úvěr č. 6 0.3134 −0.4500 1.0769 0.1925 0.0118 0.8775
477 Nový úvěr č. 7 0.2783 −0.4763 1.0329 0.0714 0.0048 0.5286
478 Nový úvěr č. 8 0.1173 0.0458 0.1888 0.0781 0.0402 0.1195
479 Nový úvěr č. 9 0.9087 0.8251 0.9924 0.9266 0.8550 0.9648
480 Nový úvěr č. 10 0.1240 0.0503 0.1976 0.0706 0.0193 0.1284

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
70 1 5000 423 0.3809 0.6601
71 1 10000 889 0.4047 0.6601
72 1 20000 1813 0.4195 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
22 23 24 1 2000 191

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 −0.0861
in1->h1 −4.0507
in2->h1 0.4130
in3->h1 −0.3560
in4->h1 0.4009
in5->h1 0.1990
in6->h1 0.1480
in7->h1 0.0108
in8->h1 −1.7674
in0->h2 2.2437
in1->h2 −3.7839
in2->h2 0.0829
in3->h2 0.1375
in4->h2 0.2151
in5->h2 0.2873
in6->h2 −0.0357
in7->h2 −0.1327
in8->h2 3.1449
in0->h3 1.6581
in1->h3 0.3202
in2->h3 −0.2197
in3->h3 −1.2485
in4->h3 −0.0876
in5->h3 −0.4096
in6->h3 0.3633
in7->h3 −0.0361
in8->h3 −1.8988
h0->out 2.8559
h1->out 2.9646
h2->out −4.6967
h3->out −5.5238

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8