Ratingový model 22

Všeobecné informace

  • Typ modelu: logit
  • Výběr: 1
  • Velikost výběru: 10000
  • Počet defaultů: 934
  • AUC: 0.0000
  • IE: 0.0000
  • IER: 0.0000

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
421 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
422 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
423 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
424 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
425 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
426 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
427 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
428 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
429 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
430 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
431 Nový úvěr č. 1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
432 Nový úvěr č. 2 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
433 Nový úvěr č. 3 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
434 Nový úvěr č. 4 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
435 Nový úvěr č. 5 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
436 Nový úvěr č. 6 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
437 Nový úvěr č. 7 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
438 Nový úvěr č. 8 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
439 Nový úvěr č. 9 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
440 Nový úvěr č. 10 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
64 1 5000 423 0.0000 0.0000
65 1 10000 889 0.0000 0.0000
66 1 20000 1813 0.0000 0.0000

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
−6.1058
1 0.2531
2 0.1267
3 −0.4199
4 −0.0834
5 −0.0567
6 −0.0917
7 0.1259
8 −1.0271

Grafy

Celkový