Predikce podmíněné pravděpodobnosti 432

Všeobecné informace

 • Ratingový model: 22
 • Popis: Nový úvěr č. 2
 • Hodnota: 0.0000
 • Delta metoda – dolní limit: 0.0000
 • Delta metoda – horní limit: 0.0000
 • Bootstrap – průměr: 0.0000
 • Bootstrap – dolní limit: 0.0000
 • Bootstrap – horní limit: 0.0000
 • R: (11.9591, 1.1695, 2.0034, −1.4755, 0.0185, 1.1987, 0.8118, 1.0354)

Parametry

 • Parameter č. 1: 11.9591
 • Parameter č. 2: 1.1695
 • Parameter č. 3: 2.0034
 • Parameter č. 4: −1.4755
 • Parameter č. 5: 0.0185
 • Parameter č. 6: 1.1987
 • Parameter č. 7: 0.8118
 • Parameter č. 8: 1.0354

Graf