Validace ratingového modelu 64

Všeobecné informace

  • Ratingový model: 22
  • Výběr: 1
  • Velikost výběru: 5000
  • Počet defaultů: 423
  • Brier Skill Score: 0.0000
  • Kolmogorov-Smirnovův test: 0.0000