Validace ratingového modelu 54

Všeobecné informace

 • Ratingový model: 18
 • Výběr: 1
 • Velikost výběru: 15000
 • Počet defaultů: 1366
 • Brier Skill Score: 0.4049
 • Kolmogorov-Smirnovův test: 0.9801

Ratingy

Rating Velikost výběru Počet defaultů Průměr v trénovací množině Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 729 563 0.5405 0.7723 0.7418 0.8027 0.7421 0.8025 0.7725 0.7455 0.8038
2 1013 235 0.1268 0.2320 0.2060 0.2580 0.2063 0.2586 0.2319 0.2117 0.2557
3 1879 202 0.0599 0.1075 0.0935 0.1215 0.0937 0.1219 0.1069 0.0944 0.1185
4 2551 128 0.0475 0.0502 0.0417 0.0586 0.0419 0.0588 0.0502 0.0431 0.0582
5 2408 122 0.0516 0.0507 0.0419 0.0594 0.0419 0.0598 0.0506 0.0428 0.0594
6 1136 45 0.0268 0.0396 0.0283 0.0510 0.0290 0.0511 0.0401 0.0299 0.0520
7 2616 51 0.0217 0.0195 0.0142 0.0248 0.0145 0.0248 0.0194 0.0136 0.0251
8 2668 20 0.0052 0.0075 0.0042 0.0108 0.0045 0.0109 0.0076 0.0045 0.0114

Diskriminační schopnost modelu

AUC

 • Hodnota: 0.8455
 • Normální rozdělení – dolní limit: 0.8337
 • Normální rozdělení – horní limit: 0.8572
 • Bootstrap – průměr: 0.8456
 • Bootstrap – dolní limit: 0.8346
 • Bootstrap – horní limit: 0.8569

Informace poskytovaná modelem

IE

 • Hodnota: 0.3010
 • Bootstrap – průměr: 0.3010
 • Bootstrap – dolní limit: 0.2893
 • Bootstrap – horní limit: 0.3150

IER

 • Hodnota: 0.3158
 • Bootstrap – průměr: 0.3162
 • Bootstrap – dolní limit: 0.2961
 • Bootstrap – horní limit: 0.3362

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8